Wat worden de topjobs van morgen?

Wat worden de topjobs van morgen?
Foto Pexels

Data Analyst

In een wereld waar big data de plak zwaaien, is gegevensverwerking voor (zowat) elk bedrijf een dagelijkse bekommernis. Die duizenden data verzamelen, organiseren, manipuleren, vergelijken, in beeld brengen en analyseren: dat is de kerntaak van data-analisten en datawetenschappers. Om te overleven in een economie die steeds digitaler wordt, kunnen bedrijven niet meer zonder dergelijke specialisten.

Cyberbeveiliging

Het is de keerzijde van onze extreem gedigitaliseerde samenleving: elk bedrijf moet al die gegevens niet alleen verwerken, maar ook beschermen. Of het nu gaat om persoonlijke of bedrijfsgegevens. Om een mouw te passen aan de tekortkomingen van ons digitale tijdperk halen bedrijven dan ook steeds meer data protection officers, cybersecurity-specialisten, cyber attack agents, ethische hackers en andere beroepen binnen die te maken hebben met cyberbeveiliging.

Robotica en AI

De automatisering zet zich steeds verder door, en dat zal niet meer verminderen. Geen wonder dus dat ook op dat vlak verschillende profielen in trek zijn. Denk hierbij onder meer aan specialisten op het gebied van artificiële intelligentie (AI) en machine learning, robotica-ingenieurs, software- en applicatieontwikkelaars en domotica-specialisten.

Gezondheid en levenseinde

Aan de ene kant heb je de vergrijzing van de bevolking, aan de andere kant is er de verdere ontwikkeling van technologie. De logische conclusie is dat die evoluties een effect zullen hebben op de sectoren van de gezondheidszorg en de persoonlijke hulpverlening. We zullen een toenemende vraag zien naar jobs als levenseindebegeleider, thuiszorgcoördinator, verpleegkundige en zorgassistent. Daarnaast heb je ook de ontwikkelingen op het vlak van onder meer biotechnologie, neurowetenschappen, genetica en 3D-printen. En als ruimere context: de ontwikkeling van telegeneeskunde en robotchirurgie.

Landbouw

De aanhoudende droogte van deze zomer heeft het nog maar eens onderstreept: de wereld staat voor ongekende klimaatuitdagingen. De strijd tegen dat probleem heeft ook een impact op ons bord. Er ligt veel werk op de plank voor onder meer stadslandbouwers, permacultuurconsulenten, insectenboeren en specialisten op het vlak van cellulaire landbouw. Ook de beroepen rond biologische landbouw en de korte keten (tuinders, landbouwmachinemonteurs, kwaliteitsverantwoordelijken in de voedingsindustrie...) hebben een mooie toekomst voor zich.

E-onderwijs

Om zich aan te passen aan de ingrijpende veranderingen van onze economie moeten werknemers zich die innovaties eigen maken. Anders gezegd: als je ‘inzetbaar’ wil blijven, zal je je gedurende je hele loopbaan moeten blijven bijscholen in nieuwe vaardigheden en tools. Die opleidingen vinden steeds vaker op afstand en online plaats. Zowel op het vlak van vraag als van aanbod heeft e-learning sinds het begin van de COVID-pandemie een hoge vlucht genomen.

Maar ook...

Dat zijn maar enkele voorbeelden van de tientallen jobs van de toekomst. Volgens het Wereld Economisch Forum zullen tegen 2025 zowat 85 miljoen banen verdwijnen door toedoen van de automatisering. Daartegenover staat echter ook dat er 97 miljoen nieuwe jobs zullen bijkomen, waarvoor nieuwe vaardigheden vereist zijn.

De digitale marketing zal zich bijvoorbeeld blijven uitbreiden (community manager, brand content manager, content specialist...). Om in te spelen op de groei van e-commerce zullen sectoren als transport en logistiek ook veel werknemers nodig hebben (met name via drones en elektrische voertuigen). Daarnaast zien we nieuwe banen ontstaan in specifieke industrieën. In de energiesector gaat het bijvoorbeeld om ingenieurs en experts op het gebied van hernieuwbare energie. In de financiële wereld zal er nood zijn aan FinTech-ingenieurs. In de bouwsector zullen arbeiders met kennis van eco-constructie aan de slag kunnen. En in de milieusector zal er meer dan ooit plaats zijn voor consulenten op het vlak van milieumanagement en facilitators voor circulaire economie.