Studie: groen én goede buren maken Brusselaars gelukkig

Studie: groen én goede buren maken Brusselaars gelukkig
Belga / N. Maeterlinck

Wat is de impact van de Brusselse leefomgeving (lucht- en geluidspollutie, bebouwde en natuurlijke omgevingen) op de mentale gezondheid van Brusselaars? Met die vraag gingen wetenschappers van onder andere de Universiteit Antwerpen, Sciensano en Instituut Natuur en Bos Onderzoek aan de slag. Voor het NAMED-project (NAture impact on MEntal health Distribution) combineerden ze een grootschalige bevraging van Brusselse inwoners met wandelinterviews om verschillende percepties op de leefomgeving en -kwaliteit te verzamelen.

Beter een goede buur

Een opvallende vaststelling blijkt het belang van goede buren. «Mensen die zich deel van een gemeenschap voelen, die wederzijds begrip en steun ervaren, voelen zich beter in hun vel», zegt onderzoekster Laura Lauwers. Daarnaast is verkeer een bepalende factor. Verkeersonveiligheid, slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast zijn hinderlijke elementen met een negatieve impact.

Natuurlijke omgevingen met veel groen of blauw bieden daarentegen de mogelijkheid om even uit de stadsdrukte te ontsnappen. De interviews tonen dat Brusselaars hier veel belang aan hechten. «Groene ruimte creëert mentale ruimte. Ook kleine groene of blauwe plekjes, zoals een bloemenperkje of een fontein, hebben reeds een positief effect», zegt Lauwers.

Buurtcompost

De onderzoekers zijn duidelijk in hun aanbevelingen: betrek de burgers bij de stadsplanning, geef prioriteit aan minder begoede buurten en zorg vooral voor veiligheid. «De overheid moet investeren in extra ‘blauwgroene’ infrastructuur, met ruimte voor water en natuur. Maar naast het belang van grote groene ruimtes, heeft een kleine geborgen of sociale groene plek zoals een buurtcompost vlakbij iemands woning ook een positief effect», aldus de onderzoekers.