STUDIE. Dagelijks mediteren zou even goed kunnen werken als DIT antidepressivum

STUDIE. Dagelijks mediteren zou even goed kunnen werken als DIT antidepressivum
Foto Easyfotostock

Een angststoornis kan een slopend effect hebben op een patiënt. Dagelijkse taken, de carrière en sociale relaties komen geregeld onder druk te staan vanwege de symptomen van de stoornis: rusteloosheid, prikkelbaarheid, slaapproblemen, slechte concentratie, piekeren... Veel mensen bestrijden die symptomen met escitalopram, de merkloze naam van het meer bekende Lexapro.

Medicatie is evenwel maar een van de verschillende manieren om die angststoornis te behandelen. Ook praattherapie, gedragstherapie of meditatie worden vaak ingezet om met die angstgevoelens om te gaan. Deze studie probeerde te achterhalen of meditatie even effectief kan zijn als escitalopram. Therapie werd niet onderzocht in deze studie.

Twee groepen

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 276 volwassenen die lijden aan een paniekstoornis of (sociale) angststoornis. Er waren twee groepen: een groep kreeg acht weken lang dagelijks 10 à 20 mg escitalopram, de andere groep volgde voor acht weken wekelijks mindfulnesslessen van 2 uur en 30 minuten lang en mediteerde dagelijks 45 minuten. Die laatste groep ging ook een keer op een ‘mindfulness retreat’ van één dag.

Meerdere behandelingen

Na acht weken werd hun mentale gezondheid geëvalueerd. Bij zowel de groep die medicatie nam als de groep die dagelijks mediteerde, was de ernst van hun symptomen met 20% afgenomen. De auteur van de studie, Dr. Elizabeth Hoge, zegt aan CNBC dat de resultaten suggereren dat mindfulness en meditatie een goed alternatief kunnen zijn voor bepaalde patiënten. Aan NPR benadrukt ze dat het niet de bedoeling is om antidepressiva te vervangen door meditatie, maar wel om de deuren te openen naar meer dan één behandeling voor angststoornissen. Niet iedereen is tenslotte gebaat bij medicatie. Hoge hoopt dat als er voldoende bewijs is dat mindfulness helpt, een behandeling terugbetaald zou kunnen worden door de ziekenkas, net zoals medicatie terugbetaald wordt.