DEZE score geeft de Vlaming aan zijn levenstevredenheid

DEZE score geeft de Vlaming aan zijn levenstevredenheid
Foto Pexels

Ruim drie kwart (76 pct) geeft zichzelf een score van 7 of meer op 10, bijna de helft (48 pct) een score van 8 of meer en 6 procent van de inwoners geeft zichzelf een score lager dan 5.

De algemene levenstevredenheid lag gemiddeld het laagst bij de leeftijdsgroep tot 34 jaar (7,0) en het hoogst bij de 65-plussers (7,5). Hooggeschoolden (7,4) zijn iets meer tevreden dan laag- en middengeschoolden (telkens 7,1).

Huishoudtype

Naar huishoudtype is er een lagere tevredenheid bij personen die bij de ouders wonen (6,5) en alleenwonende personen (6,6). De hoogste gemiddelde tevredenheid is er bij personen die samenwonen met een partner zonder of met kinderen (respectievelijk 7,5 en 7,4).

De algemene levenstevredenheid was in het voorjaar van 2022 het hoogst bij inwoners van Vlaams-Brabant (7,4). Daarna volgen West-Vlaanderen (7,3), Antwerpen (7,2), Limburg (7,1) en Oost-Vlaanderen (7,0). Het verschil naar urbanisatiegraad (grootstad, platteland of keinere steden) is niet significant, aldus Statistiek Vlaanderen.