Deze jobs zijn nefast voor je gezondheid

Deze jobs zijn nefast voor je gezondheid
Foto Unsplash

Uit een Amerikaanse studie van NPR, de Robert Wood Johnson Foundation en Harvard's T.H. Chan School of Public Health blijkt dat sommige beroepen extra gevoelig zijn voor dat teveel aan stress. Van de ondervraagden uit de vier categoriën bleek maar liefst 43 % aan te geven dat hun job de oorzaak was van hun gezondheidsproblemen als gewichtstoename en slapeloosheid.

Top vier beroepen met gevolgen voor je gezondheid

1. Winkelmedewerkers

2. Bouwsector

3. Fabriekswerkers

4. Zorg en medische beroepen