België lijdt aan chronische vergaderitis: «Helft vergadert één dag per week»

België lijdt aan chronische vergaderitis: «Helft vergadert één dag per week»
Foto Unsplash

«Vergaderingen zijn een belangrijk moment in een bedrijf. Deze studie toont aan dat het zijn volledige potentieel nog niet heeft bereikt», klinkt het bij Comet Meetings.

De cijfers liegen er niet om. Slechts 13% van de Belgische werknemers vindt al hun vergaderingen nuttig en een kwart vindt ze totaal nutteloos. Voor die mensen vertegenwoordigt vergaderen een tijdverlies dat gemiddeld overeenkomt met één werkdag per week. Daarnaast zegt ook 86% van de Belgische managers dat ze nog steeds geconfronteerd worden met onnodige vergaderingen. Een betere organisatie van vergaderingen in het dagelijkse leven van de werknemers, of zij nu managers zijn of niet, is een reële verwachting: in België zegt bijna 72% van de werknemers deze verwachting te koesteren. Dit cijfer stijgt zelfs tot 82% voor de respondenten in Brussel.

Gebrek aan voorbereiding

Hoewel de tijd die aan vergaderingen wordt besteed relatief belangrijk blijft, wordt die nog niet optimaal benut om teamcohesie te bereiken en positieve prestaties te behalen. Toch zijn de verwachtingen hoog: 72% van de Belgen zou willen dat hun bedrijf de manier waarop ze vergaderen verbetert. Wat de voorbereiding van vergaderingen betreft, voegen de cijfers zich bij die vaststelling: 70% van de werknemers in België heeft nooit een opleiding gekregen om vergaderingen te leiden. Slechts 46% van de managers heeft ten minste één keer een opleiding gevolgd. Er zijn in dit verband opmerkelijke regionale verschillen: werknemers in Brussel zijn het best voorbereid (40%), terwijl Wallonië (31%) en Vlaanderen op de laatste plaats komen (28%).

Comet Meetings: «Als we de cijfers van deze studie van dichtbij bekijken, zien we dat 86% van de bevraagde Belgen vindt dat vergaderingen regelmatig overbodig zijn. Dat is een belangrijk cijfer, maar het weerspiegelt ook een noodzaak: ondernemingen moeten vergaderingen omvormen tot een collectief moment dat hen in staat stelt te socializen en te mobiliseren rond de doelstellingen die ze willen halen. Om dit te bereiken zijn een duidelijke methode en opleiding nodig.»