Ziektebriefje voor één dag afgeschaft

Ziektebriefje voor één dag afgeschaft
Foto Pexels

Werknemers van bedrijven met meer dan 50 medewerkers zullen drie keer per jaar afwezig kunnen zijn wegens ziekte zonder medisch getuigschrift. Dat het ziektebriefje voor één dag deels verdwijnt betekent niet dat er geen controle meer kan zijn, benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder: de werkgever kan nog altijd vragen dat een werknemer hem belt en de reden voor afwezigheid toelicht.

Ruimer pakket

De inperking van het ziektebriefje maakt deel uit van een ruimer pakket van maatregelen bedoeld om langdurig zieken vlotter opnieuw naar werk toe te leiden. Zo komt er een hervorming van de reïntegratietrajecten voor langdurig zieken, een systeem dat nu geregeld misbruikt wordt om mensen aan de deur te zetten wegens medische overmacht. Werkgevers die beroep willen doen op medische overmacht om tot ontslag over te gaan, zullen een nieuwe procedure moeten opstarten. Bovendien moeten ze minstens negen maanden wachten en mag er geen reïntegratietraject lopen.

Verschillende factoren

Ondertussen vreest Acerta dat bedrijven voor een uitdagende herfst en winter staan. De Belgische werknemer zat tot september al 5,6 dagen ziek thuis. Dat is ruim een dag meer dan de stand van zaken in september de voorgaande jaren. Ook het percentage werknemers dat al minstens een dag ziek is uitgevallen, is in 2022 het hoogste van de afgelopen vier jaar: één op de acht medewerkers was dit jaar al minstens een dag ziek. Ook opmerkelijk: het percentage kort ziekteverzuim is traditioneel hoger onder arbeiders, maar de stijging is nu wel merkelijk groter onder bedienden. Het gaat bij bedienden over een stijging van bijna 21% ten opzichte van de jaren voor corona.

De stijging van kort ziekteverzuim kan wellicht toegeschreven worden aan het feit dat thuiswerk opnieuw is afgenomen. Mensen met klachten, die voorheen thuis bleven doorwerken, zijn hierdoor wellicht vaker echt afwezig van het werk. «Sinds corona hebben we meer dan ervoor de reflex om vooral niemand te willen aansteken en dus blijven we sneller thuis. We beleven ook stressvolle tijden, wat weegt op het mentale welzijn. Ook de hoge werkdruk in bepaalde sectoren bleef de afgelopen jaren stijgen», zegt Miet Vanhegen, experte welzijn bij Acer ta Consult.

Niet alleen de energiecrisis en inflatie zetten de bedrijven onder druk, maar dus ook het grote aantal werknemers dat door kortlopende ziekte uitvalt, dreigt een uitdagende herfst en winter te veroorzaken.