Zeven op de tien startende ondernemers is gelukkiger dan in loondienst

Zeven op de tien startende ondernemers is gelukkiger dan in loondienst

Om de twee jaar polst hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 1.000 recent gestarte zelfstandigen naar hoe zij hun carrièreswitch beleven. Uit het laatste onderzoek blijkt dat zeven op de tien starters gelukkiger is dan toen ze nog werknemer waren. Nog eens 20% is even gelukkig als zelfstandige dan als loontrekkende. Eigen baas zijn, meer flexibiliteit en zichzelf ontplooien zijn de belangrijkste redenen om voor een activiteit als zelfstandige te kiezen. En ze kiezen daarvoor niet noodzakelijk iets wat in de lijn ligt met hun studies of met hun huidige loopbaan. Een derde van de zelfstandigen doet zelfs iets helemaal anders.

«Het aantal zelfstandigen dat tevreden is om op eigen benen te staan, is erg hoog, zeker gezien de grote impact van corona op zelfstandigen. Dat bewijst dat de steunmaatregelen van de overheid de zelfstandigen helpen, al moeten we afwachten of ze wel voldoende zullen blijven», vraagt Katrien Jonckheer, Director Klantenservice Starters en Zelfstandigen bij Acerta, zich af. «Corona creëert ook opportuniteiten voor een aantal zelfstandigen, omdat de crisis nieuwe gaten in de markt heeft blootgelegd, waar ze met hun (nieuwe) zaak kunnen op inspelen.»

Zes op de tien start zonder businessplan

Veruit de meeste zelfstandigen (86%) starten alleen, zonder vennoot, en 60% doet dat ook zonder eigenlijk businessplan. Twee jaar geleden startten zeven op de tien nog zonder uitgewerkt ondernemingsplan. Dat vandaag iets meer zelfstandigen een businessplan uitwerken is positief, al wordt het belang ervan nog steeds onderschat. De meeste steun zoeken zelfstandigen bij hun boekhouder. 70% vertrouwt op de steun van een accountant, terwijl niet eens de helft gaat aankloppen bij andere externe partners, zoals de bank, de beroepsfederatie of collega-zelfstandigen.

11.314 euro financiële buffer

Een startende zelfstandige in hoofdberoep voorziet een gemiddelde financiële buffer van 11.314 euro. Maar liefst de helft van de starters kan binnen de maand van zijn of haar zelfstandige activiteit leven, 14% heeft een jaar nodig om zover te geraken en 8,7% meer dan een jaar.

klanten werven

Een klare kijk op alle facetten van het ondernemerschap is van cruciaal belang. Bij de start botsen nieuwe zelfstandigen vooral op de administratie (40% zet het in de top 5) en op de zoektocht naar klanten (36,7% zet het in de top 5). Dat laatste blijkt niet altijd zo evident als ze hadden ingeschat. Starters hebben vaak nog niet de middelen noch de kennis om de juiste communicatiekanalen in te zetten. Opvallend: slechts vier op de tien (41,4%) van de zelfstandigen die afgelopen jaar begon heeft al een website. Twee jaar geleden was dat nog maar 80%.

«Wat ons verrast is hoe weinig social media worden ingezet om business binnen te halen», vertelt Jonckheer. «De helft van de zelfstandigen probeert het via Facebook, andere sociale mediakanalen zijn verwaarloosbaar. En waar wij in coronatijden zouden hebben verwacht dat de rol van de social media zou toenemen, is dat net niet het geval, integendeel, de impact van social media lijkt in coronatijden zelfs nog te zijn achteruitgegaan.»