YOUNG GRADS. Het ABC van de arbeidscontracten: waar staan al die termen voor?

YOUNG GRADS. Het ABC van de arbeidscontracten: waar staan al die termen voor?
Foto Unsplash

CBD

Een contract van bepaalde duur of CBD is een van de diverse arbeidsovereenkomsten waarvan de begin- en einddatum duidelijk aangegeven zijn. Als het contract geen einddatum bevat, wordt het beschouwd als een COD (zie hieronder).

COD

In tegenstelling tot een CBD bevat een contract van onbepaalde duur wel een begindatum maar geen einddatum.

Uitzendcontract

Een uitzendcontract of interimcontract is een overeenkomst die je afsluit met een uitzendbureau. In dat geval is het niet de onderneming die de werknemer een contract aanbiedt maar het uitzendbureau, dat optreedt als tussenpersoon. Het is dan ook het uitzendbureau dat de vergoeding uitbetaalt. Over het algemeen gaat het om contracten van korte duur die schriftelijk gesloten worden.

Om geldig te zijn, kunnen deze contracten slechts onder bepaalde voorwaarden en met specifieke doelstellingen gesloten worden:

* om een vaste werknemer te vervangen

* om seizoensarbeid te verrichten

* om extra werk te verrichten tijdens uitzonderlijk drukke perioden (eindejaarsfeesten, koopjesperiode...)

Statutaire werknemer

Een statutaire werknemer heeft geen individueel arbeidscontract en valt onder het statuut van ambtenaar. Dat statuut garandeert verschillende belangrijke voordelen. Statutaire werknemers worden doorgaans aangeworven via Selor, het selectiebureau van de federale overheid.

Contractuele werknemer

In tegenstelling tot een statutaire collega is een contractuele werknemer wel gebonden aan een arbeidscontract. Dat contract wordt vrij bepaald door de werkgever.

Vervangingscontract

Een vervangingscontract is een overeenkomst die gesloten wordt om een vaste werknemer te vervangen die tijdelijk afwezig is. Net zoals bij een CBD moet dat schriftelijk gebeuren. Een vervangingscontract mag niet langer lopen dan 2 jaar.

Voltijds contract

Het voltijdse contract is de meest traditionele vorm van een arbeidsovereenkomst. In België betekent voltijds de wettelijk vastgelegde limiet van 40 uur per week. Een voltijds contract biedt een zekere garantie op werk.

Deeltijds contract

Als een werknemer minder werkuren moet presteren dan de gebruikelijke arbeidstijd in een onderneming, dan spreken we van een deeltijds contract. Het aantal werkuren mag niet lager liggen dan 1/3 van een voltijds contract.

Arbeidscontract voor een duidelijk omschreven werk

Een arbeidscontract voor een duidelijk omschreven werk bepaalt uitdrukkelijk welke opdrachten de werknemer moet verrichten — de inhoud van het werk dus. Het contract somt precies de taken op die uitgevoerd moeten worden en moet schriftelijk gesloten worden.

Startbaanovereenkomst

Een startbaanovereenkomst (SBO) of Rosettacontract is een contract voor werknemers die jonger zijn dan 26 jaar en aan hun beroepsleven beginnen. De overeenkomst geldt voor de hele periode dat de jongere bij de werkgever aan de slag is maar de einddatum wordt uitdrukkelijk vastgelegd. De SBO moet aflopen aan het eind van het kwartaal waarna de werknemer 26 jaar wordt. Beide partijen kunnen vervolgens echter een ander contract sluiten.

Nu heb je een beetje wettelijk inzicht in de soorten contracten die je aangeboden kan krijgen. Elk type heeft zijn voor- maar ook zijn nadelen. Aarzel dan ook niet om de nodige tijd te nemen en de respectievelijke rechten en plichten te doorgronden.