Wie betaalt de elektriciteit?

Wie betaalt de elektriciteit?
Foto Unsplash

Bij een bedrijfswagen is je brandstof vaak inbegrepen. Voor voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden, krijg je gewoonlijk een tankkaart. Maar hoe werkt dit voor elektrische voertuigen?

Verschillende opties

«Het staat de werkgever vrij al dan niet bij te dragen in de kosten voor het opladen van de bedrijfswagen. De overeenkomst hierover tussen de werkgever en de werknemer moet, omwille van de rechtszekerheid, schriftelijk worden vastgelegd», legt Isabelle Caluwaerts uit, Legal Expert bij Partena Professional.

Als de werkgever de elektriciteit voor het opladen van het bedrijfsvoertuig aan de werknemer terugbetaalt, is het verstandig om aan te tonen dat alleen de hoeveelheid elektriciteit voor het opladen van het elektrische voertuig werd terugbetaald. Er zal dus een instrument nodig zijn (een ‘Smart cable’ bijvoorbeeld) dat een onderscheid kan maken tussen het verbruik voor het opladen van het voertuig en het algemene verbruik van de werknemer.

De werkgever kan de werknemer ook toestaan om zijn bedrijfsvoertuig op te laden aan een oplaadpunt op het bedrijfsterrein of hij kan een oplaadkaart verstrekken die kan worden gebruikt bij openbare oplaadpunten.

Oplaadpunt op de oprit

Op kosten van de werkgever kan bij de werknemer thuis ook een oplaadpunt worden geïnstalleerd. De werkgever kan dus de installatiekosten en eventueel ook de elektriciteitskosten voor zijn rekening nemen. Maar wat gebeurt er dan als de werknemer de onderneming verlaat of verhuist? De werkgever zorgt er ook hier best voor dat er schriftelijk is vastgelegd wat er met de laadpaal gebeurt. Er kan bijvoorbeeld gepreciseerd worden of de laadpaal al dan niet kosteloos eigendom blijft van de ex-werknemer die de onderneming verlaat, en of hij al dan niet op kosten van de werknemer moet worden gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd in geval van een verhuis.