Welzijn was nog nooit zo belangrijk

Welzijn was nog nooit zo belangrijk

Ieder jaar voert het HR-bedrijf ‘SD Worx’ een jaarlijkse werkgeversenquête: ‘The Future of Work and People’. Bij die online enquête ondervragen ze 3.000 bedrijven, van klein tot groot, in alle sectoren, in twaalf Europese landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Zo willen ze de vinger aan de pols houden bij ondernemers en HR-professionals over hoe zij naar de toekomst kijken.

Opvallend is dat er dit jaar een grote aandacht is voor een mensgericht beleid. Het verschil met vorig jaar is groot. Toen waren bedrijven nog vooral bezig met operationele taken: loonberekening, loonbetaling en HR-dienstverlening aan werknemers. Nu staat in de helft van de onderzochte landen ‘welzijn en veerkracht van het personeel’ bovenaan in het prioriteitenlijstje. Met 43% van alle bedrijven die die doelstelling in hun top vijf van uitdagingen plaatsen, scoort België zelfs hoger dan het Europees gemiddelde (40%).

Een menselijke focus

Dit jaar ligt de focus dus meer dan ooit op mensen. Cathy Geerts, Chief HR Officer bij SD Worx verklaart die shift: «De covidpandemie heeft een zware impact gehad op de manier waarop we ons werk organiseren. Het is niet toevallig dat bedrijven meer tijd en inspanningen investeren in hun belangrijkste kracht: de mensen. Bedrijven geven, meer dan ooit, om hun mensen en dat is hun grootste uitdaging voor volgend jaar.»

Vooral bij kmo’s is welzijn een uitdaging. Voor de helft van de kmo’s staat dat doel in de top vijf van belangrijkste uitdagingen, terwijl dat slechts bij 39,4% van de middelgrote bedrijven en 36,3% van de grote bedrijven het geval is.

Gelukkig en productief talent

«Om de veerkracht van een organisatie te vergroten en echte waarde te creëren, beseffen bedrijfsleiders dat ze rechtstreekse contacten moeten leggen met hun werknemers die niet oppervlakkig blijven», vat Geerts samen. «Naarmate werknemers hun loopbaan steeds meer in eigen handen nemen, kiezen ze voor een gezonde balans tussen werk en privéleven. Vandaar de focus op mensen in de huidige HR-uitdagingen. Wie gelukkige, productieve en gezonde werknemers kan garanderen, heeft de sleutel tot langetermijnsucces en behoudt zijn getalenteerde werknemers.»