Weekendwerk zorgt voor hoger risico op depressie

Weekendwerk zorgt voor hoger risico op depressie

Een onderzoek van UCL en Queen Mary University of London nam de gegevens van 20.000 werknemers onder de loep. Uit die analyse bleek dat mensen die ook tijdens het weekend werken, meer risico lopen op depressies. Bij vrouwen gaat het om een verhoging van 4,6%, bij mannen is dat 3,4%. Ze voelden zich vaker waardeloos en incapabel.

Maar waarom? Een mogelijke oorzaak is dat veel weekendwerkers tewerkgesteld zijn in lager betaalde sectoren, waarin sowieso al meer depressies voorkomen. Opvallend is ook dat vrouwen gevoeliger blijken voor weekendwerk dan mannen. Hoofdonderzoeker Gill Weston geeft een woordje uitleg: «Vrouwen nemen vaak een groter deel van het huishouden op zich dan mannen, wat zorgt voor extra werkuren, meer tijdsdruk en te veel verantwoordelijkheden. De meest depressieve werknemers waren bovendien vaak ouder, hadden een lager inkomen, rookten, hadden fysiek zware jobs en waren algemeen ontevreden over hun werk.»