“We willen dat je even gezond naar huis gaat als je 's ochtends naar het werk vertrok”

“We willen dat je even gezond naar huis gaat als je 's ochtends naar het werk vertrok”

Dinsdag 28 april was de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Bij de stad en haar dochters draagt de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst (GPD) bij aan welzijn op het werk. ‘Dat betekent dat we ervoor willen zorgen dat je gezond bent, je goed voelt op het werk en dat je veilig werkt,' zegt preventieadviseur Carolien Alen. Ze licht toe op welke manier de GPD bijdraagt aan jouw welzijn.

‘Drie diensten van de GPD houden zich bezig met jouw welzijn op het werk,' vertelt Carolien. ‘Het gaan om Arbeidsveiligheid, Medisch Toezicht en Psychosociale Zorg. De preventieadviseur arbeidsveiligheid geeft advies over alles waar er een mogelijk risico is voor de veiligheid. Veiligheid op de werkplek is heel breed: van adviseren bij evacuatieoefeningen en het dragen van veiligheidskleding tot het adviseren over de aankoop van huisvuilwagens en ergonomisch werken.'

Op onderzoek bij Medisch Toezicht

‘De preventieadviseurs arbeidsgeneeskunde en verpleegkundigen van Medisch Toezicht hebben als opdracht om jouw gezondheid op het werk te bewaken en te bevorderen,' weet Carolien. ‘Afhankelijk van de eventuele risico's die bij jouw functie horen wordt je uitgenodigd voor een onderzoek bij de bedrijfsarts. Die gaat na of je je taken kan uitvoeren zonder dat het een schadelijk heeft effect op je gezondheid. Daarnaast bekijkt die of je door een eventuele medische aandoening andere medewerkers niet in gevaar brengt als je bijvoorbeeld een veiligheidsfunctie uitvoert. Daarnaast geeft de dienst advies. Dat gaat bijvoorbeeld over chemische producten waarmee je in contact komt. De arbeidsgeneesheer bekijkt dan of en hoe schadelijk het product is en geeft richtlijnen over hoe je ermee moet werken. Bovendien bepaalt hij hoe de gezondheid opgevolgd wordt. Omdat de ene job de andere niet is, moet de EHBO-kit aangepast zijn aan het werk. Medisch Toezicht bepaalt dan wat er in hoort.'

Je emotionele gezondheid is ook belangrijk

‘Stress, een conflict met een collega of ongewenst seksueel gedrag kunnen ervoor zorgen dat je emotionele gezondheid in het gedrang komt,' gaat Carolien verder. ‘Als dat het geval is, kan je bij een preventieadviseur psychosociale aspecten van de dienst Psychosociale Zorg terecht. Die probeert je verder te helpen en verwijst je, indien nodig, door. De dienst adviseert ook over het beleid rond agressie, burn-out, veranderingen op het werk enzovoort.'

Werk maken van een preventiecultuur

‘Dit jaar was Werk maken van een preventiecultuur het thema van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk,' besluit Carolien. ‘Een preventie- of veiligheidscultuur betekent dat iedere medewerker zich automatisch bewust is van zijn rol in het welzijns- en veiligheidsverhaal. In bepaalde sectoren zoals de chemie bestaat die cultuur al. Medewerkers spreken mekaar erop aan als ze veiligheidsvoorschriften niet naleven. Bij de stad leeft die cultuur nog niet helemaal, maar we zijn goed op weg. Zo werken we aan een vorming rond preventie en gezondheid waarbij we medewerkers er bewust van willen maken dat iedereen zijn steentje kan bijdragen. Zo zorgen we ervoor dat je even gezond naar huis gaat als je 's ochtends naar het werk vertrok en dat je je gelukkig voelt op je werk.'

Weetje

De Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst heeft veertien klanten waaronder de stad, OCMW Antwerpen en ZNA. Dat betekent dat de GPD voor het welzijn van meer dan 23.000 werknemers zorgt. De GPD telt een 50-tal medewerkers waaronder preventieadviseurs, artsen en verpleegkundigen.

Meer info

Op de website van de GPD vind je meer info. Je moet je daar eerst registreren. Zo krijg je informatie op maat.

Heb je een vraag over welzijn op het werk? Dan kan je terecht bij je leidinggevende of je contacteert de GPD via tel. 03 270 88 01.