Vrijwilligerswerk is de hefboom naar inclusie

Vrijwilligerswerk is de hefboom naar inclusie
Foto Pexels

Langdurig werkloos zijn, weegt mentaal vaak zwaar door. Werklozen kampen met een grote financiële stress, maar ook onzekerheid en angsten. Zullen ze ooit wel nog een job kunnen vinden? Vrijwilligerswerk kan in zo’n geval betekenisvol zijn. Het levert enkele interessante voordelen op. Vrijwilligers leren tenslotte niet alleen nieuwe competenties aan. Voor velen die al enige tijd werkloos zijn, kan een vrijwillige opdracht ook voor een nieuwe dosis zelfvertrouwen zorgen, evenals structuur en motivatie. Het staat bovendien mooi op je cv: vrijwilligers bewijzen dat ze gemotiveerd zijn om te werken en met verantwoordelijkheden om kunnen. Tot slot kan vrijwilligerswerk ook een goede basis vormen om een netwerk uit te bouwen.

De spelregels

In de meeste gevallen behoud je gewoon je uitkering wanneer je als vrijwilliger aan de slag gaat. De belangrijkste voorwaarde is dat je dat vooraf meldt aan de RVA, via het formulier C45B. Dat formulier bezorg je aan je hulpkas of vakbond. Vanaf dat moment mag je aan het werk gaan. RVA heeft vervolgens 12 werkdagen om te reageren. Als je niets hoort binnen die periode krijg je een goedkeuring en mag je verder werken. Daarnaast is het ook belangrijk dat je aan de slag gaat in een organisatie zonder winstoogmerk. Dat wil zeggen een vzw, een feitelijke vereniging of een openbare dienst zoals een bibliotheek, het OCMW of een onderwijsinstelling.

Zelfvertrouwen

Mensen met een handicap of migratie-achtergrond, evenals kortgeschoolden, ervaren meer drempels op de arbeidsmarkt. Voor die groep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is vrijwilligerswerk een waardevol alternatief. Dat wordt ook bevestigd door recent onderzoek van de VUB. Daaruit blijkt dat vrijwilligerswerk de integratie van mensen met een migratie-achtergrond bevordert.

De deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat taal, discriminatie en gebrek aan werkervaring drempels zijn in hun zoektocht naar werk. Maar het vrijwilligerswerk helpt enkele van deze drempels te overwinnen. Het vergroten van het zelfvertrouwen blijkt een bepalende factor en zorgt zelfs voor een sneeuwbaleffect. De respondenten krijgen bijvoorbeeld minder angst om te spreken, wat leidt tot een betere taalbeheersing en waardoor het zelfvertrouwen opnieuw stijgt. Het vergroot hun sociaal netwerk ook, want ze durven meer in contact komen met mensen en organisaties.

«Het meest verrassende resultaat hier is dat opnieuw een stijging van zelfvertrouwen door de respondenten wordt aangehaald als hét voordeel dat een positieve impact heeft op hun arbeidsmarktpositie. Specifiek speelt het hebben van zelfvertrouwen een grote rol in hun zoektocht naar werk, vooral met betrekking tot het solliciteren», besluit onderzoeker Nora Abattoui in een persbericht.