Visie op klimaat bepalend voor jobkeuze

Visie op klimaat bepalend voor jobkeuze
Foto Pexels

De laatste jaren is de impact van de klimaatverandering tastbaarder dan ooit en ook bedrijven moeten hun steentje bijdragen om die klimaatimpact binnen de perken te houden. Uit een onderzoek bij meer dan 2.000 werknemers blijkt nu dat een groen bedrijfsbeleid erg belangrijk is voor werknemers: 79% geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat het bedrijf waarvoor ze werken actie onderneemt tegen klimaatverandering. Bijna een op de vijf werknemers geeft zelfs aan bereid te zijn hun werkgever te verlaten als die onvoldoende inspanningen levert voor het klimaat.

«Tandje bijsteken»

«Bedrijven zijn vaak al bezig met de basis, zoals recycleren en groene mobiliteit. Maar ze kunnen nog een tandje bijsteken. (...) Vier op de tien willen wel binnen de twee jaar klimaatdoelstellingen opnemen in hun hr-beleid, maar de cijfers tonen dat een snellere actie nodig is. Zeker als ze de strijd om het beste talent in de krappe arbeidsmarkt willen winnen én die talenten willen behouden. Niet alleen bij jonge werknemers, maar ook bij veertigers en vijftigers is er een groot draagvlak voor een groener bedrijfsbeleid, zo blijkt uit de cijfers», zegt Annelies Baelus, experte verloning.

Werknemers willen ook inspraak in het klimaatbeleid van hun werkgevers. 46% geeft aan meer inspraak te willen dan ze nu hebben. Vooral de jongere generaties op de werkvloer, de 18- tot 35-jarigen, blijken dit belangrijk te vinden. «Alles begint bij een open, duidelijk debat over een groen hr-beleid. Luisteren naar wat de medewerkers nodig vinden, is daarbij van cruciaal belang, alsook het denken in mogelijkheden in de plaats van beperkingen», aldus Baelus.

Alliantie voor Klimaatactie

Op dit moment hebben al 97 bedrijven zich aangesloten bij de Belgische Alliantie voor Klimaatactie, een initiatief van het Wereldnatuurfonds en The Shift, het Belgisch verzamelpunt voor personen en organisaties die zich inzetten voor een meer duurzame wereld. Die bedrijven werken samen om hun activiteiten in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs, in plaats van strengere wetgeving af te wachten. De Belgische Alliantie voor Klimaatactie brengt die bedrijven met elkaar in contact en zorgt voor kennisuitwisseling over hoe de transitie naar een daadkrachtig klimaatbeleid kan plaatsvinden. Onder andere Unilever, Bpost, Carrefour en IKEA sloten zich al aan, net zoals BEL20-bedrijven Proximus en Confinimmo.