VDAB zoekt helden voor jobs in de zorg

VDAB zoekt helden voor jobs in de zorg

16.630 vacatures staan open voor verpleegkundigen en verzorgenden (eind augustus 2017). Op één jaar tijd klom dit aantal spectaculair. Vorig jaar zocht VDAB 10.845 helden met een zorgprofiel.

Tegen 2025 zoekt de zorgsector 35.000 medewerkers, volgens het Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving HIVA. De reden? “De dubbele vergrijzing in de zorgsector”, zegt Peter De Tollenaere, strategisch accountmanager zorg bij VDAB. “Zorgmedewerkers gaan massaal op pensioen én de vergrijzende bevolking vraagt meer zorg. Dus meer werk en vacatures.”

Verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden zijn de drie hardnekkigste knelpuntberoepen in de zorg.

Nog geen studiekeuze gemaakt? Op zoek naar een andere job? Op Arvastat.vdab.be ontdek je in welke beroepsgroep en regio mooie kansen liggen.

“In de zorg zoeken we teamspelers met sterke soft skills zoals sociale betrokkenheid”, zegt Peter. “Je moet, onder meer, goed kunnen communiceren met patiënten die steeds mondiger worden. Verder screenen we op motivatie om met mensen te werken en flexibiliteit omwille van weekend- en nachtwerk.”

Deze competenties en vaardigheden maken je future proof voor de veranderende jobs in de zorg:

  • Digitale vaardigheden
  • Voortdurende bijscholing
  • Flexibiliteit

Digitale vaardigheden staan met stip op één.

“De impact van technologie op het werk van verpleegkundigen in ziekenhuizen is nu al onwaarschijnlijk”, weet Peter. “Deze techniciteit neemt enkel nog toe. Ook thuisverplegers krijgen hun opdrachten nu door via tablet. Ze zien per patiënt wat de zorgvraag en andere taken zijn. Ook hun feedback geven ze digitaal door. Tegelijkertijd wordt de zorgvraag complexer omdat mensen vroeger uit het ziekenhuis ontslagen worden.”