U kan zelf investeren in een start-up

U kan zelf investeren in een start-up

De federale regering heeft vorig jaar beslist om investeringen in Belgische start-ups aan te moedigen via fiscale gunstmaatregelen. Op die manier krijgen start-ups makkelijker toegang tot financiering en slapend spaargeld op spaarboekjes wordt geactiveerd. Reginald Vossen (foto), directeur van Business Angels Netwerk Vlaanderen legt uit.

WAT IS HET

De fiscale incentive zal bestaan uit een vermindering in de personenbelasting die een natuurlijke persoon ontvangt, wanneer hij of zij investeert in een jonge ondernemer. Om de belastingvermindering volledig te kunnen genieten moeten de aandelen gedurende vier jaar worden aangehouden.

Concreet gaat het om een belastingvermindering van 45% indien wordt geïnvesteerd in een start-up microvennootschap en om een belastingvermindering van 30% in een start-up KMO-vennootschap.

VOORWAARDEN

  1. Een investeerder kan jaarlijks maximaal 100.000 EUR investeren;
  2. Een start-up onderneming kan maximaal 250.000 EUR ophalen via deze regeling;
  3. Elke investeerder mag voor maximum 30% deelnemen in het kapitaal van de start-up vennootschap. Indien voor meer dan 30% wordt geïnvesteerd in het kapitaal, wordt de belastingvermindering gegeven ten belope van de 30% deelneming;
  4. Enkel investeringen in Belgische start-ups komen in aanmerking;
  5. Er wordt in een latere fase ook een belastingvermindering toegekend aan beleggers die investeren in start-up vennootschappen via een CF-platform of een startersfonds;
  6. Kapitaalsinbreng door de bedrijfsleider zelf komt niet in aanmerking voor een belastingvermindering.

BAN Vlaanderen, dat op succesvolle wijze ondernemers en private investeerders koppelt, heeft op haar website www.ban.be een handige checklist geplaatst waar investeerder en ondernemer kunnen checken of een investering voor de taks shelter in aanmerking komt.

Business Angels Netwerk Vlaanderen is een platform waarbinnen startende of groeiende ondernemers die op zoek zijn naar risicokapitaal, in contact worden gebracht met private investeerders, de zogenaamde Business Angels. Deze Business Angels brengen niet alleen geld in, maar ook hun eigen know-how, ervaring en contacten.

Meer info op www.ban.be