Tewerkstelling evenementensector leeft voorzichtig op na versoepelingen

Tewerkstelling evenementensector leeft voorzichtig op na versoepelingen

Het aantal gewerkte uren in de evenementensector is aan de beterhand. De sector maakt op maandbasis een positieve beweging van 36 naar 49%. Na een versoepeling van de evenenmentensector in juni, werden de maatregelen opnieuw verstrengd in juli. Dat is in de cijfers van SD Worx duidelijk te zien. Toen was er in de week van 20 juli een dieptepunt met een tewerkstellingspercentage van iets meer dan 24%.

Antwerpen heeft groeimarge

In de week dat de nieuwe versoepelingen aangekondigd werden (17 tot 23 augustus), was er meteen een effect zichtbaar op het percentage gewerkte dagen: binnen de evenementensector steeg dat van 40 naar 52,5%. De week nadien klom het percentage gewerkte dagen zelfs naar 61%.

Alle regio's zien een positief effect op hun tewerkstelling, met de grootste sprongen in Vlaams-Brabant (80%). Brussel, West- en Oost-Vlaanderen komen op bijna 60% uit. In Antwerpen blijft het percentage gewerkte dagen in deze sector beperkt tot 44%.

«We kunnen zeker nog niet spreken van een herstel, maar we zetten wel een stap in de goede richting», stelt Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx.

Horeca moddert aan

Voor de horeca is er dan weer sprake van een terugval. Uit de meest recente loonsgegevens van augustus blijkt dat de horeca in de provincies Antwerpen, Brussel en Vlaams-Brabant het meest in het slop zitten. Ook Oost-Vlaanderen blijft onder de 50% gewerkte dagen. «De horeca trappelt ter plaatse en herstelt minder snel dan gehoopt. De negatieve adviezen rond Brussel en Antwerpen, alsook de avondklok, hebben een effect gehad», verduidelijkt Steven Rosseel, horecaverantwoordelijke bij SD Worx. «Dit zien we ook aan het hoge aandeel dagen waarvoor men beroep blijft doen op tijdelijke werkloosheid.»