Steeds meer bedrijfsleiders vragende partij voor een klimaatwet

Steeds meer bedrijfsleiders  vragende partij voor een klimaatwet

Sign for my Future heeft 267.617 handtekeningen van burgers verzameld die van de politici een strenger klimaatbeleid eisen. De actie wordt ondersteund door 415 ambassadeurs, waaronder 239 bedrijfsleiders. Zij vragen een wet die België klimaatneutraal maakt voor 2050 en die een investeringskader creëert voor bedrijven op lange termijn.

Het politieke debat over een klimaatwet woedt volop. Die wet moet België voor 2050 klimaatneutraal maken, in de volgende regeerperiode de uitstoot al noemenswaardig verminderen, bepalen hoe de verschillende overheden deze doelstelling zullen bereiken en een investeringsplan voorzien. Om de overgang op een duurzame manier te laten plaatsvinden, vragen bedrijfsleiders een investeringskader.

«Willen we als samenleving de klimaatdoelstellingen bereiken, dan moeten we – hoe belangrijk individuele en onmiddellijke acties ook zijn – kunnen loskomen van micromanagement en kortetermijndenken”, beweert Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. «Succes zal afhangen van doordachte, goed onderbouwde langetermijnplannen en de volgehouden, ononderbroken uitvoering ervan. In veel sectoren zullen daarbij serieuze investeringen komen kijken. Zeker in mijn sector – die van de mobiliteit – is dat het geval. Daarom is het van belang dat voor die investeringen een stevige, zo nodig in regelgeving verankerde basis wordt voorzien.»

Warmtepompen

Caroline Van Marcke, CEO van Van Marcke, vult aan: «Als we de doelstellingen uit het klimaatverdrag van Parijs willen behalen, moet de uitstoot van gebouwen naar nul. Op een huidig ketelpark van 4 miljoen betekent dit dat we jaarlijks 360.000 warmtepompen moeten installeren tegen 2030. Momenteel worden er in België 8.000 warmtepompen per jaar verkocht dus er is dringend werk aan de winkel. We kunnen dit enkel realiseren als we steun krijgen vanuit de politieke wereld. Van Marcke tekent daarom voor krachtig klimaatbeleid dat duurzame oplossingen voor warmte & water in de woningen ondersteunt. De oplossingen zijn er, nu moeten de beleidsmakers ze breed uitrollen en haalbaar en betaalbaar maken voor onze bedrijven en burgers.»

Christophe Degrez, CEO van Eneco, benadrukt het belang van hernieuwbare energie: «We moeten echt de omslag maken naar duurzame energievoorziening. De energietransitie is zo belangrijk voor de klimaatdoelen in ons land dat we een stabiel investeringsklimaat nodig hebben om nog meer tot actie over te gaan. Nog meer investeren in hernieuwbare energie. In het belang van huidige en toekomstige generaties», besluit hij.