Steden krijgen steun bij eigen onderzoek over gezondheid

Steden krijgen steun bij eigen onderzoek over gezondheid

De Vlaamse regering wil steden en gemeenten die een eigen gezondheidsenquête willen afnemen, ondersteunen. Zo werd in het Oost-Vlaamse Melle recent nog een gezondheidsonderzoek afgenomen. Het pilootproject geeft de gemeente wetenschappelijk kwalitatieve informatie om haar lokaal gezondheidsbeleid, zoals de inrichting van groene ruimte, af te stemmen. Op korte termijn zullen in 15 andere gemeenten ook gezondheidsenquêtes worden opgestart. De vragenlijst peilt naar een reeks thema's zoals alcohol, tabak, lichaamsbeweging, voeding en gezonde publieke ruimte. In een draaiboek krijgen gemeentebesturen uitleg over hoe ze zo'n enquête op een betrouwbare manier moeten organiseren. Er komt ook ondersteuning om de steekproef voor de enquête samen te stellen en de resultaten te analyseren. De methode is getest in Melle, met betrouwbare resultaten. «Zo kunnen nieuwe lokale besturen er rekening mee houden in hun sociaal beleid», stelt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).