Raad voor Apothekers komt eraan

Raad voor Apothekers komt eraan

«Zo'n adviesorgaan heeft twee functies», legt Joëlle Pieters, hoofd van de cel Adviesorgaan en Beroepsuitoefening bij de FOD Volksgezondheid uit. «Enerzijds kan het door de overheid geconsulteerd worden als er advies nodig is, anderzijds kan het op eigen initiatief ook advies uitbrengen. Zo'n raad geeft advies onder andere over de specifieke competenties die nodig zijn, over de samenwerking met andere zorgverleners, over de begeleiding van patiënten (bijvoorbeeld: langdurige opvolging van patiënten, de huisapotheker voor chronische patiënten) en over de implementatie van nieuwe wetenschappelijke en technologische evoluties.»

De andere zorgberoepen hebben al langer zo'n adviesorgaan, maar Pieters wijst erop dat de zaak bij de apothekers complexer was omdat de werking van de apothekers niet alleen afhangt van de FOD Volksgezondheid, maar ook van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

«Apotheker staat tussen de mensen»

De nieuwe Raad zal bestaan uit zestien apothekers (zowel officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, klinisch biologen als industriële apothekers), twee artsen en twee afgevaardigden van de patiëntenorganisaties. De Raad is tweetalig en covert alle Belgische apothekers.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is tevreden dat de Raad van Apothekers nog deze legislatuur op poten staat: «Een apotheker staat tussen de mensen en is als geneesmiddelenexpert perfect geplaatst om een patiënten te begeleiden in hun medicatiegebruik. Het concept van de 'huisapotheker' dat we vorig jaar hebben gelanceerd is daar een mooi voorbeeld van. Met de oprichting van deze federale raad willen we die rol als zorgverlener nog versterken: de federale raad zal adviezen verlenen over de taken en verantwoordelijkheden van apothekers, maar bijvoorbeeld ook over de samenwerking met de andere zorgverleners of over het gebruik van nieuwe technologieën of wetenschappelijke inzichten. En dat zal de farmaceutische zorg voor onze patiënten nog verbeteren.»