NMBS kan met 1.300 spoormensen minder

NMBS kan met 1.300 spoormensen minder

Als de NMBS even efficiënt wordt als haar Europese collega's, kan ze de treinen met bijna 1.300 treinbestuurders en -begeleiders minder laten rijden. Dat scenario is evenwel niet voor morgen, zo schrijven de Mediahuis-kranten.

De NMBS telt vandaag ruim 3.000 voltijdse treinbestuurders en ruim 2.500 treinbegeleiders. Maar als de NMBS haar efficiëntie opkrikt, dan kan het met een pak minder. Uit de benchmarkstudie van McKinsey, waarvan de kranten nu een uitgebreidere versie konden inkijken, blijkt dat vergelijkbare Europese treinoperatoren dezelfde kilometers afleggen met 21 procent minder bestuurders en 24 procent minder begeleiders. Als de NMBS een gelijkaardige efficiëntie aan de dag zou leggen, zou ze evenveel treinen kunnen laten rijden met bijna 700 bestuurders en 600 begeleiders minder.

Voor alle duidelijkheid: de directie is helemaal niet van plan om rijdend personeel af te danken. De efficiëntiewinst is bovendien ook niet eenvoudig te halen: met een gemiddelde snelheid van 57 kilometer per uur rijden de treinen trager dan in het buitenland. Daardoor kan ook het treinpersoneel op een werkdag minder kilometers afleggen.