Met de fiets naar het werk: wat zijn de voordelen voor werkgever en werknemer?

Met de fiets naar het werk: wat zijn de voordelen voor werkgever en werknemer?

Is een ‘fietsvergoeding' verplicht wanneer een werknemer met de fiets naar het werk komt?

Om fietsende werknemers een financieel duwtje in de rug te geven, kan de werkgever hen een fietsvergoeding toekennen. Dat is niet verplicht, tenzij het voorzien is in een sectorale cao, in een ondernemings-cao, in het arbeidsreglement of als het een intern gebruik is in de onderneming.

Een fietsvergoeding is niet alleen fiscaal interessant. Ook op het vlak van de sociale zekerheid kan het interessant zijn voor de werkgever. Op de fietsvergoeding moeten namelijk geen RSZ-bijdragen betaald worden, voor zover ze maximum 0,24 euro/km (bedrag voor 2020) bedraagt. Bovendien is ze vrijgesteld van belastingen voor zover ze datzelfde maximum bedrag van 0,24 euro/km niet overschrijdt. Het aantal vergoede kilometers moet overeenstemmen met de werkelijk afgelegde fietsafstand.

Als het om een speed pedelec gaat zijn er sommige sectoren die de werkgever verplichten om een fietsvergoeding toe te kennen.

Kan de fietsvergoeding gecombineerd worden met een abonnement voor het openbaar vervoer?

Sommige werknemers leggen een gedeelte van het woon-werktraject af met het openbaar vervoer en een gedeelte met de fiets. In dat geval is het mogelijk een fietsvergoeding toe te kennen voor de werkelijk afgelegde kilometers met de fiets, naast de tegemoetkoming die de werknemer ontvangt voor het abonnement van het openbaar vervoer.

Er bestaan nog een hele reeks andere maatregelen voor werkgevers en werknemers rond het gebruik van de fiets om naar het werk te gaan. Het is de moeite waard om de opties hiervan te overlopen, want welke werkgever houdt niet van een sportieve, ecologische en gezonde werknemer?

Mag de werknemer fietsen ter beschikking stellen van de werknemers?

Het komt sinds enige tijd steeds vaker voor dat fietsen worden geleased, of het nu om elektrische of gewone fietsen gaat. Dit soort fietsen zijn niet onderworpen aan sociale bijdragen en vrijgesteld van belasting indien de werknemer deze fiets gebruikt voor zijn woon-werkverkeer. Meer nog, de werkgever mag in dat geval een vergoeding uitkeren van maximum 0,24 euro/km.