Meer ziekteverlet bij TEC en MIVB

In 2015 bedroeg de gemiddelde afwezigheid wegens ziekte per werknemer bij de Waalse vervoersmaatschappij TEC 21,1 dagen tegenover 18 dagen in 2011, aldus cijfers van Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio (cdH) vandaag in L'Echo en de Sudpresse-kranten. De jaarlijkse kost van deze afwezigheden wordt geraamd op 6,6 miljoen euro voor een effectief van 4.879 voltijdse equivalenten. L'Echo wijst op eenzelfde beeld in het Brussel bij de MIVB, waar de gemiddelde afwezigheid wegens ziekte per persoon in 2015 31,1 dagen bedroeg tegen 29,9 ziektedagen in 2013. Dit verlet weegt voor zowat 41,7 miljoen euro op het budget van de vervoersmaatschappij.

De gemiddelde afwezigheidsduur voor ziekte in de privésector bedroeg 15,35 dagen in 2014, volgens cijfers van Securex, geven de kranten aan.

bron: Belga