Meer vrouwen in de wetenschap: de uitdaging van de 21ste eeuw

Meer vrouwen in de wetenschap: de uitdaging van de 21ste eeuw

«Jammer genoeg is het cliché van de mannelijke wetenschapper nog steeds de norm», vertelt professor Bohon. De cijfers van UNESCO bevestigen dat slechts in één op vijf landen evenveel vrouwen als mannen in STEM-sectoren aan het werk zijn. In Latijns-Amerika bezetten vrouwen ongeveer 45% van de jobs in wetenschappelijk onderzoek. Toch bereiken niet alle landen van het continent het genderevenwicht. In andere delen van de wereld zijn de cijfers niet beter. In Zwitserland is 34% van de wetenschappers vrouw, terwijl dat in Duitsland 28% en in Frankrijk 27% is. In Japan bezetten vrouwen amper 17% van de wetenschappelijke jobs. «Verschillende vormen van discriminatie, zoals ongelijk loon voor gelijk werk, onvoldoende ouderschapsverlof, werkuren die niet flexibel zijn, genderstereotypen en seksisme op de werkvloer, houden vrouwen tegen om voor een carrière in een wetenschappelijke sector te gaan», aldus Bohon.

Jong geleerd is oud gedaan

De kloof tussen man en vrouw ontstaat al op school. Volgens een studie van UNESCO uit 2016 scoren meisjes in het begin van hun schoolcarrière beter op wetenschapsvakken. Toch kiezen daarna meer jongens voor technische opleidingen op de hogeschool of universiteit.

Het gebrek aan vrouwen in de STEM-sectoren valt te wijten aan horizontale en verticale segregatie. Bij horizontale scheiding wordt van vrouwen verwacht dat ze zich bezig houden met ‘vrouwelijke' thema's. Daardoor zullen minder vrouwen hun interesse in typisch mannelijke onderwerpen, zoals wetenschap en technologie, ontwikkelen. Verticale segregatie zorgt er dan weer voor dat vrouwen niet zo gemakkelijk als mannen een leidinggevende functie bemachtigen. Vrouwen die voor een wetenschappelijke carrière kiezen, zullen minder vaak gepubliceerd worden, ontvangen een lager salaris en worden minder snel gepromoveerd.

«Door een gebrek aan vrouwelijke rolmodellen zien veel meisjes zichzelf niet als onderzoeker», verklaart Bohon. «Bovendien horen jonge meisjes al te vaak van hun leerkrachten, ouders en leeftijdsgenoten dat wetenschap voor jongens is. Dus doen ze minder hun best voor die vakken op school, ook al vinden ze die net leuk.»

Awards voor vrouwen

Om vrouwen een (wetenschappelijk) duwtje in de rug te geven, zijn inmiddels verschillende projecten opgestart. Cosmeticagigant L'Oreal, bijvoorbeeld, reikt in samenwerking met UNESCO awards uit aan vrouwelijke wetenschappers.

Cecilia Martínez

Metro World News