Leerkracht in Brussel: niet zomaar een job, maar Urban Education

Leerkracht in Brussel: niet zomaar een job, maar Urban Education

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel telt meer dan 5.000 leerkrachten die zich dagelijks inzetten voor 50.000 leerlingen. Meer dan 90% van deze leerkrachten verplaatst zich hiervoor van buiten Brussel. Wonen in Brussel is een meerwaarde, maar geen absolute voorwaarde voor een job in onze hoofdstad.

Superdiversiteit

Leerkrachten in Brussel gaan aan de slag met superdiverse leerlingengroepen. In de gemiddelde Brusselse klas zijn er leerlingen aanwezig vanuit heel verschillende migratieachtergronden, worden er verschillende thuistalen gesproken en zijn er grote sociaal-economische en culturele verschillen. Om dat alles in goede banen te leiden, baseren zij zich op de inzichten van Urban Education. Urban Education is een onderwijsvorm die inspeelt op de specifieke uitdagingen en mogelijkheden van de grootstad. En in België steekt Brussel er als grootstad met kop en schouders bovenuit.

Het begrip ‘urban' of grootstedelijke context gaat echter niet alleen over grootte. Vaak wordt ook verwezen naar diversiteit van de bevolking en een uitgebreid netwerk van politieke-, culturele-, sport- en andere instellingen. Ook op deze twee luiken scoort Brussel heel hoog.

Hechte onderwijscommunity

Maar hoe moeten leerkrachten hun manier van lesgeven dan aanpassen aan deze unieke context? Het is belangrijk dat ze kunnen inspelen op de grote verschillen in voorkennis en taalvaardigheid. Daarnaast moeten ze verbinding kunnen maken tussen kinderen en jongeren met heel verschillende achtergronden. Tenslotte is ook de band tussen de leerkracht en de ouders van belang. Ook hier is superdiversiteit zowel een uitdaging als

een verrijking.

Makkelijker gezegd dan gedaan, en daarom is een goede onderwijscommunity om ideeën mee uit te wisselen en samen te werken geen overbodige luxe. Het Onderwijscentrum Brussel organiseert verschillende activiteiten om Brusselse leerkrachten samen te brengen. Nieuwe leerkrachten worden bijvoorbeeld ondersteund via het starterspakket ‘Pas voor de Klas in Brussel'. Het pakket bevat een startersgids, een mentorboekje en enkele leuke gadgets. Ook Afterwork Drinks, concert- en filmavonden staan op het programma. Het Onderwijscentrum zorgt zo voor informeel contact tussen leerkrachten van verschillende Brusselse scholen.