Kan een computer soft skills opfrissen?

Kan een computer soft skills opfrissen?
Foto Pexels

Tegenwoordig hoef je bedrijfsleiders niet langer te overtuigen van het belang van soft skills. In veel gevallen zijn net die persoonlijke en sociale vaardigheden doorslaggevend tijdens een sollicitatieronde. Niet onlogisch, want vaardigheden als ‘teamwork’, ‘leiderschap’ en ‘probleemoplossend denken’ zijn te vinden op bijna iedere vacature. Ze zorgen ervoor dat een team samenhangt, samenwerkt en zo vooruitgang boekt. En net zoals de harde, technische vaardigheden zijn soft skills aan te leren.

Digitale switch

Tijdens de coronacrisis deden digitale opleidingen, en de bijhorende term ‘webinar’, hun intrede. Terwijl soft skills voordien in sociale settings aangeleerd werden, ging die training nu door via Zoom, Teams of digitale webtools. Dat is bijzonder uitdagend: hoe train je interpersoonlijke vaardigheden wanneer er een digitale muur staat tussen de leraar en leerling? Bovendien dreig je ook een ander voordeel van een fysieke opleiding te verliezen: netwerken.

De nood aan interactie bij het ontwikkelen van die sociale kennis blijft met andere woorden bestaan. Dus ook bij de training van soft skills zullen ‘hybride’ en ‘blended learning’ de sleutelwoorden zijn. Een van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van een opleiding is tenslotte dat ze divers is, en zowel op maat aangeleerd wordt via interactie, als ook duidelijke en heldere informatie aanbiedt. Voor dat laatste is e-Learning geknipt. Bovendien heeft e-Learning een gigantisch voordeel: flexibiliteit. Je traint jezelf op eigen tempo en op een zelf gekozen moment. Dat kan tellen qua motivator.

Kort en krachtig

Digitale tools kunnen laagdrempelig, snel en efficiënt al enkele (basis)aspecten van soft skills aanleren. De clue zal vooral zijn om het juiste e-learning platform te vinden, dat interactieve, visuele en auditieve elementen implementeert en zijn gebruikers engageert. Dankzij de digitale revolutie kan een digitale opleiding even zinvol zijn als een fysieke, als die bijvoorbeeld gebruikmaakt van gamification of virtual reality. Nog een voordeel is het feit dat een e-learningsessie meetbaar is en dat er te bereiken doelen zijn. Enkel zo wordt persoonlijke groei tastbaar.

Met het juiste platform is bijna iedere soft skill te trainen. Een immersieve simulatie, al dan niet via virtual reality, kan bijvoorbeeld via heldere scenario’s een werknemer meer probleemoplossend laten denken. Vanuit een bepaalde uitgezette scène krijgt de student dan een multiplechoicevraag over hoe die een conflict zou oplossen. Via feedback leert die dan wat een wenselijke reactie zou zijn. Ook via video’s worden complexe interpersoonlijke situaties concreet. De student kan dan in die video observeren hoe bepaald gedrag tot bepaalde uitkomsten kan leiden. Tot slot creëert microlearning, korte e-learningsessies van een twintigtal minuten, op een behapbare manier cruciale input bij werknemers die snel even hun leiderschapsvaardigheden of communicatieskills willen bijschroeven.