«Jongeren bij de organisatie betrekken»

«Jongeren bij de organisatie betrekken»

V?icky Van Vreckem en Liliane Leeuws zijn twee enthousiaste collega's bij de Nationale Loterij die weten hoe ze jong talent moeten aantrekken. “We lanceerden een oproep op onze corporate website, LinkedIn en Twitter en die heeft zich snel verspreid. De meeste jongeren kennen onze populairste producten wel, maar ze weten niet dat er een hele organisatie achter schuilt.”

“We willen jobstudenten laten kennis maken met onze organisatie, zowel op de hoofdzetel in Brussel als in de regionale kantoren en in ons distributiecentrum. Tijdens de middag nodigen we hen uit om hun mening te geven over onze producten en onze organisatie. Die middagsessies vinden jongeren fijn. Ze voelen dat ze bij de organisatie betrokken worden.”

Takenpakket op maat van opleiding

Ook stagiairs vanuit verschillende achtergronden worden met open armen ontvangen. Dit jaar zijn er al tien studenten komen bijleren op de verschillende afdelingen: retail, HR, marketing, finance en technology. Om alles in goede banen te leiden, heeft de HR-dienst recent een stagebeleid opgesteld. “Vroeger kregen we via verschillende kanalen stageaanvragen. We hadden nood aan meer structuur. Daarom kunnen geïnteresseerden nu op onze site terecht. We hebben alle departementen hierover ingelicht. De verschillende afdelingen stellen een duidelijk takenpakket voor, in lijn met de opleiding van de student. Dat is het leerrijkst voor de student én voor de Nationale Loterij.”

Buiten een goede begeleiding en een onthaalsessie zijn er nog pluspunten aan een stage bij de Nationale Loterij. “We zijn een bekende, tweetalige organisatie en staan open voor nieuwe ideeën. Aan laatstejaarsstudenten bieden wij een eerste interessante werkervaring. Soms kunnen we aan goede stagiairs ook een contract aanbieden.

We mogen niet vergeten dat we een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, via de vele goede doelen die we steunen. Daarom vinden wij het alvast een eer om voor de Nationale Loterij te mogen werken. Voor onze kandidaten is het ook boeiend om in zo'n uniek Belgisch bedrijf stage te lopen.”