Jobdebat: Bedrijven zoeken IT-er met groeipotentieel

Jobdebat: Bedrijven zoeken IT-er met groeipotentieel

Worden er steeds meer IT-jobs uitbesteed? Krijgen 50-plussers nog een kans op de arbeidsmarkt? Moet je als IT-er alle nieuwe evoluties op de voet volgen? Het jobdebat van de krant Metro polst bij vijf bedrijven met IT als motor of vier veelgehoorde stellingen kloppen. Of hoe we ze moeten nuanceren. Na het debat gisteren over soorten bedrijven waar IT-ers aan de slag kunnen en jonge of ervaren medewerkers, leggen we ons panel vandaag twee nieuwe stellingen voor.

Software is de motor van de meeste ondernemingen. “De impact van software wordt in het algemeen onderschat”, zegt Pieter Bedert, manager IS transformation & technology bij AG Insurance. “15 procent van onze mensen werkt binnen IT. Dit komt overeen met een bedrijf van 600 mensen, waarmee we een van de grootste spelers zijn in België. Onze activiteit is verzekeringen. Bij elk schadegeval bijvoorbeeld wordt er informatie uitgewisseld tussen klant en maatschappij. Elke telefoon, elk contact met makelaars,... is ondersteund door software.”

Pierre-André Rulmont, vice president information systems bij STIB-MIVB: “Bij ons zou er geen bus en tram de stelplaatsen kunnen uitrijden zonder informatica. Alles is hierop gebaseerd.”

Rond de tafel hebben we:

  • Mieke Buyle, HR business partner IT en Pieter Bedert, manager IS transformation & technology bij AG Insurance.
  • Pierre-André Rulmont, vice president information systems bij STIB-MIVB
  • Sophie Vanderputten, recruitment mananger IT bij ING België
  • Frédéric Mallefait, verantwoordelijke van de dienst customer & support processes) en Phallyne Tiv, expert recrutement & selection bij Sibelga
  • Margot Vonckx, senior recruitment officer bij Telenet

Stelling: “Er duiken steeds nieuwe functies in IT op. Maar nog meer zijn bestaande IT-functies heel erg onderhevig aan verandering.”

Specialisaties komen en gaan. Nieuwe functies duiken op. “Er is inderdaad veel beweging binnen het IT-departement”, zegt Margot Vonckx, senior recruitment officer bij  Telenet. “Zo waren ook 8 jaar geleden de functieomschrijvingen heel anders dan nu. Vooral softskills winnen aan belang, om beter met andere departementen te kunnen samenwerken.”

“Bij Sibelga moet je polyvalent zijn en verantwoordelijkheid durven nemen”, aldus Frédéric Mallefait, verantwoordelijke van de dienst customer & support processes. “Informatici moeten de handen uit de mouwen kunnen steken als de situatie dit vereist, en beschikken over een sterk analytisch vermogen. Technische en functionele skills, maar ook gedragsvaardigheden zijn essentieel.”

En toch blijft de basis van IT dezelfde, klinkt het eensgezind. Het zijn vooral de IT-ers zelf die meer evolueren.

“Ontwikkelaars hoeven niet gespecialiseerd te zijn in een specifieke technologie. Java of .NET bijvoorbeeld. Dit zijn maar dialecten van dezelfde principes.” Dat die talen of dialecten evolueren speelt sterk mee.

“Om deze evoluties aan te kunnen, selecteren we op leervermogen en de bereidheid om zich steeds bij te scholen”, zegt Mieke Buyle, HR business partner IT bij AG Insurance. “Hier kijken we sterker naar dan naar de specifieke kennis van de kandidaat. Want het gaat zo snel. Alles wat nu ontwikkeld wordt, moet nu ook op mobiele toestellen te gebruiken zijn.”

Andere evoluties op de IT-vloer zijn de overschakeling naar Cloud en Agile ontwikkelen. Want waren IT-projecten vaak groot en complex, dan moet het vandaag eenvoudiger. “Projecten moeten sneller waarde opleveren.”

“Om aan de markt die in constante evolutie is te beantwoorden, moeten we onze producten en diensten steeds innoverender maken, en dit op een eenvoudigere en snellere manier. Daarom passen we de Agile-werkmethode toe in IT, maar ook in andere afdelingen van de bank”, verklaart Sophie Vanderputten recruitment mananger IT bij ING Beelgië. “Het gaat om samenwerken, communicatie en zo goed mogelijk antwoorden op de reële noden van cliënten. Vandaar dat deze methode nuttig is voor iedereen.”

Een voorbeeld van hoe IT evolueert binnen bedrijven? Frédéric Mallefait, verantwoordelijke van de dienst customer & support processes bij Sibelga: “In 2003 hadden we geen eigen informaticadienst. In 2014 hadden we al meer dan 100 informatici en dit aantal evolueert voortdurend. Praatten we een jaar geleden helemaal niet over een CRM-systeem, dan rollen we vandaag de oplossing Salesforce uit. We breiden onze activiteitsdomeinen almaar uit en zijn dus op zoek naar mensen die nieuwe technologieën kunnen toepassen.”

Deze evoluerende functies staan al centraal bij de rekrutering:

Margot Vonckx van Telenet: “We trekken graag mensen aan die bagage hebben en nog verder willen groeien door kennis te vergaren, er een ander domein bij te nemen. Zo ben ik er sterk van overtuigd dat interne mobiliteit een sterke rol speelt bij het houden van mensen, hen motiveren en uitdagende projecten te kunnen voorleggen. Onze interne mobiliteit is 50 procent, wat we ondersteunen door opleidingen.”

“Zo werven we niet voor een bepaalde job aan, wel voor een carrière”, zegt Mieke Buyle van AG Insurance. “Ons programma dat interne mobiliteit ondersteunt heet Mobil'IT. Dit zorgt ervoor dat mensen kunnen blijven leren, andere collega's leren kennen, in een nieuw team en voor andere projecten leren werken. Wanneer we mensen 10 tot 20 jaar in dezelfde job zouden laten, zou het snel een doodlopend verhaal worden.”

Stelling: “Het tekort aan IT'ers is ook op te vullen met algemeen gevormde mensen zoals masters in de economie, handelsingenieurs en burgerlijk ingenieurs.”

Deze stelling wordt ondersteund door het argument dat de meerwaarde van deze algemene profielen ligt in hun procesdenken en analytisch vermogen. “Hen laten samenwerken met informatici levert goede resultaten op”, klinkt het. Maar is ons panel ermee eens?

Bedrijven zoeken inderdaad IT-ers met een brede achtergrond die aansluiting vinden bij de rest van het bedrijf en de markt. Kennis is belangrijk, maar evengoed het functioneren in een groter geheel en softskills. In die zin komen niet enkel zeer gespecialiseerde profielen in aanmerking.

“Wij focussen op mensen met een potentieel, al kan je ook niet zonder een algemene en brede IT-achtergrond”, zegt Mieke Buyle van AG Insurance. “Wat is hun passie? Zijn ze gemotiveerd voor een carrière binnen IT?”

Pierre-André Rulmont van STIB-MIVB: “Zo hebben we een dame met een master economische wetenschappen in een operationele IT-job in dienst genomen. Haar voorganger was een IT-er pur sang. Zij had geen enkele IT-ervaring. En toch werkt het. Want wat haar grote bijdrage is, is haar focus op de klant. Ze brengt service vanuit IT. Een IT-er die al 20 jaar aan ontwikkeling doet, zal deze link naar klanten moeilijker leggen.”

“Iemand die pas van school komt en zonder enige IT-ervaring in dat departement begint, gaat het dan weer niet overleven”, voorspelt Margot Vonckx van Telenet. “Wij staren ons ook niet blind op diploma's. Zo heeft niet iedereen bij ons een IT-diploma. Maar relevante ervaring is wel belangrijk.”

Hans Hermans