Iris geeft de duurzame wijk van morgen mee vorm

Iris geeft de duurzame wijk van morgen mee vorm

In 2017 nemen de eerste bewoners en bedrijven hun intrek op Nieuw Zuid. Collectieve energievoorziening, een hemelwaterneutrale aanpak, parkruimte enzovoort maken van Nieuw Zuid het toonbeeld van duurzaamheid in Antwerpen én Vlaanderen. “Dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid kunnen we een nog grotere duurzame stap zetten,” zegt Iris Gommers van Energie en Milieu Antwerpen.

“Samen met ons team zorgen we ervoor dat Nieuw Zuid nog duurzamer wordt dan gepland,” zegt Iris. “Daarvoor zullen we toekomstige bewoners betrekken, de projectontwikkelaar, bedrijven en de buurt. We zullen hen inspireren over bijvoorbeeld alternatieve woonvormen en home-intelligence om energie en water te besparen. Samen met de betrokkenen werken we eveneens deelsystemen uit voor bijvoorbeeld de auto, het gebruik van ruimtes of zelfs gereedschap ... Of misschien zijn er wel duurzame manieren om boodschappen voor een wijk te doen. We krijgen ruimte om binnen het concept ideeën te verkennen en uit te werken.”

"Een hart voor duurzaamheid"

“Een technische achtergrond van duurzame technieken is eigenlijk niet nodig om dit project vorm te kunnen geven,” gaat Iris verder. “Maar een hart voor duurzaamheid is zeker vereist, ervaring met projectmanagement en bij voorkeur ook stedenbouw. Nieuw Zuid is een demonstratieproject. Hiermee zullen we bezoekers, andere projectontwikkelaars en overheden de voordelen van wonen en werken in een duurzame wijk kunnen tonen. Bovendien kunnen we hetgeen we leren van Nieuw Zuid ook toepassen op andere stadsontwikkelingen. Op deze manier geven mijn collega's en ik de duurzame wijk van morgen mee vorm.”