Helft werknemers niet blij met werksfeer

Helft werknemers niet blij met werksfeer

Amper de helft (51%) van de Belgische werknemers is tevreden met de sfeer op het werk, zo blijkt uit de bevraging bij ruim 41.500 respondenten. 37% geeft aan dat het beter kan en 14% geeft aan dat het ronduit niet oké is met de sfeer op het werk. Deze bevindingen staan in schril contrast met hoe belangrijk de respondenten de sfeer op het werk vinden. Maar liefst vier op de vijf werknemers is het erover eens: een goede sfeer op het werk is zeer tot extreem belangrijk.

«Qua sfeer op het werk lijkt er nog heel wat ruimte voor verbetering», zegt Griet Knudde, preventiedeskundige psychosociaal welzijn bij Mensura. «Actief inzetten op een goede werksfeer is een belangrijke manier om psychosociale risico’s op het werk aan te pakken – wat trouwens een wettelijke verplichting is. Het zal ervoor zorgen dat prestaties verbeteren, betrokkenheid en engagement de hoogte in gaan, en dat ziekteverzuim daalt. Daar tegenover staat dat het niet of onvoldoende aanpakken van psychosociale risico’s significant de kans vergroot op stress, burn-out, ongewenst gedrag en ongevallen.”

Steun en waardering

De bevraging legt ook een pijnpunt bloot wat betreft steun en waardering door collega’s. Meer dan een derde (35 %) van de bevraagde werknemers ervaart niet genoeg tot helemaal geen steun en waardering. Nochtans vindt een grote meerderheid aanmoediging en toegankelijkheid van leidinggevenden erg belangrijk.

Tot slot blijkt amper 51 % van de bevraagde werknemers tevreden met de organisatiecultuur op de werkvloer – de waarden, normen en manier van omgaan met elkaar. Nochtans geeft ook hier weer meer dan driekwart (78 %) aan dat deze organisatiecultuur zeer belangrijk is.