Helft vrouwen vindt flexibele job doorslaggevend

Helft vrouwen vindt flexibele job doorslaggevend
Foto Unsplash

Zo blijkt uit uit een nieuwe studie van LinkedIn dat 52% van de vrouwen zou overwegen om een job te verlaten of dat in het verleden al gedaan heeft indien een werkgever niet voldoende flexibiliteit biedt. Ongeveer een kwart liet bovendien weten dat ze sterker overwogen om van job te veranderen sinds werkgevers hun werknemers opnieuw verplichtten om terug te keren naar de werkvloer.

Mentale gezondheid

LinkedIn spreekt in dat kader van een massale ‘flexidus’. De resultaten geven duidelijk aan dat werkgevers die onvoldoende flexibiliteit willen bieden achter het net dreigen te vissen, zowel wat betreft nieuwe aanwervingen als het aanhouden van huidige werkkrachten. Bovendien gaf een derde van de ondervraagde vrouwelijke werknemers aan dat flexibele werkomstandigheden hun mentale gezondheid ten goede zouden komen.