«Heb je een idee, ga er dan voor!»

«Heb je een idee, ga er dan voor!»

Nu hij erop terugkijkt, herinnert Louis-Philippe Broze zich nog het moment waarop hij aan zijn ouders vertelde dat hij een eigen zaakje ging starten. «Ze zeiden me: ‘Je zus zit in de scouts, en jij begint een eigen bedrijfje.' Ik denk dat ze de ernst niet helemaal juist inschatten (lacht).» Sindsdien heeft Spentys een wel zéér hoge vlucht genomen, klaar om naast ons land nu ook de rest van de wereld

te veroveren.

Motivatie primeert

Als je de familiehistorie van de twee jonge ondernemers erop naslaat, leek geen van beiden voorbestemd om voor eigen rekening te beginnen. En toch is het geen toeval dat Broze de ondernemerstoer opging: «Je eigen baas zijn, het heeft me altijd aangetrokken. Al in het vierde middelbaar begon het idee te sluimeren. En zowel in het vijfde als in het laatste jaar richtte ik samen met mijn huidige partner een minionderneming op. Ondernemen zit bij mezelf en bij Florian niet echt in het bloed, maar de wil om iets te betekenen voor onze samenleving des te meer. En een flexibele levensstijl past nu eenmaal beter bij onze karakters.»

Om hun droom waar te maken, besloten de twee om hun schoolcarrière even on hold te zetten. Dat was niet meteen naar de zin van de ouders van Louis-Philippe: «Ik had mijn bachelor al op zak, maar tijdens ons eerste masterjaar zijn we met Spentys begonnen. Die eerste master hebben we alle twee nog wel afgemaakt en in de tweede master hebben we uiteindelijk de helft van onze credits gehaald. We zijn het jaar nadien nog herbegonnen, maar op een bepaald moment vielen onze studies gewoon niet meer te combineren met Spentys. We hebben toen voluit voor ons bedrijf gekozen. Tot grote ongerustheid van mijn ouders, dat wel. Toen we onze eerste centen kregen van een aantal investeerders, waren ze ietsje geruster, maar ik moet toegeven dat ze er nog altijd niet helemaal over zijn (lacht). Hoe dan ook, de credits die ik al behaalde zijn levenslang geldig, dus als Spentys op de fles gaat, dan doe ik mijn laatste masterjaar gewoon over.»

Maatschappelijke impact

Wat Broze en De Boeck echt motiveerde om hun eigen zaak te beginnen was niet het geld, maar de maatschappelijke impact: «Toen het idee kwam om ons eigen bedrijfje te starten, hadden we drie verschillende domeinen in gedachten: mobiliteit, energie en geneeskunde. Drie heel interessante sectoren, omdat ze alle drie bepalend zijn voor onze samenleving.»

En zo kwamen ze uiteindelijk op het idee voor Spentys, weliswaar na uren gepieker en vooral na een opvallende vaststelling: «We hebben dagen- en wekenlang gebrainstormd. Tot we op een dag aan gipsverbanden moesten denken. Die zijn zwaar, ze jeuken, je kan er niet mee in het water én ze zijn niet recyclebaar. En zo is het al jaren. Trouwens, ze stinken een uur in de wind. Het besef groeide dat dat beter kon, zeker met de huidige technologieën. Dat besef was meteen ook de voedingsbodem voor ons bedrijfje.»

Ondernemen als buzzword

Broze is inmiddels al meer dan drie jaar ondernemer, en hij merkt dat er in België tegenwoordig heel wat aandacht gaat naar jongeren die voor zichzelf willen beginnen: «Ondernemen is een buzzword geworden. Een uitstekende zaak, want ondernemen wordt ook almaar toegankelijker. Mijn advies aan starters? Als je jong bent, geen gezin hebt en geen zware lening moet afbetalen, kan je je best een risicootje permitteren. In 2019 is er in Brussel en in onze welvaartstaat geen enkel excuus meer om niet in het ondernemersbad te duiken. Tenminste, als je echt een eigen zaak wil starten natuurlijk. Wie een slim of revolutionair idee heeft, vindt altijd wel geld. Of mensen die er mee hun schouders willen onder zetten. De overheid heeft nog nooit zo veel geïnvesteerd in evenementen, financiering van start-ups en incubatoren. Heb je een idee, ga er dan voor!»

Het ondernemerschap en Louis-Philippe, het is een topcombo. Spentys maakt zich op om in de komende maanden een tandje bij te steken, uiteraard zonder de oorspronkelijke ambitie uit het oog te verliezen: impact hebben. «Op korte termijn, zeg maar in het komende halfjaar, willen we nog wat geld ophalen en nog meer patiënten en artsen helpen. We kijken ook internationaal, vooral naar Nederland, Zwitserland en Luxemburg. En op middellange termijn, vanaf medio 2020, willen we heel Europa, het Midden-Oosten en de VS veroveren met Spentys. Op lange termijn willen we echt een wereldwijde impact hebben.»