Groene jobs verliezen charme

Groene jobs verliezen charme
Foto Pexels

Het aantal groene jobs op Indeed is in het afgelopen jaar met 55% toegenomen. Ten opzichte van september 2017 is het aantal vacatures zelfs verdrievoudigd. Onder een vacature voor een ‘groene job’ verstaat Indeed een vacature met woorden als ‘duurzaamheid’, ‘klimaatverandering’, en ‘biodiversiteit’ in de hoofdtekst of titel van de vacature.

«Niet alleen een activist bij een milieuorganisatie telt als groene job», zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed. «Ook een job bij een duurzame organisatie in de financiële sector is een voorbeeld van een groene job. Mijn verwachting is dat het aantal groene jobs in de nabije toekomst blijft stijgen. De doelstellingen om lagere CO2-emissies te halen en de bijhorende energietransitie te realiseren, zullen meer groene vacatures opleveren. Bedrijven voelen bovendien meer en meer de noodzaak om een maatschappelijk verantwoord beleid te voeren, en hun personeelsbeleid is daar onderdeel van.»

Misleiding op de loer

Vissers roept werkgevers wel op om niet te makkelijk te denken over het gebruik van dit soort termen in vacatureteksten. «Het zou kunnen dat door de huidige krapte op de jobmarkt werkgevers gebruikmaken van allerlei duurzame doelstellingen en termen in een vacature, om zo te proberen de aandacht van potentiële werknemers te trekken. Duurzaamheid, MVO en ecologie zijn actuele thema’s waarvan ook de aandeelhouders wakker liggen en dus moeten bedrijven zich hierop oriënteren», aldus Vissers.

Bedrijven moeten echter opletten dat het niet de kant op gaat van greenwashing en dat een job ook echt ‘groen’ is. Hoe meer de vacaturetekst overeenkomt met de daadwerkelijke inhoud en doelstellingen van een functie, hoe beter de uiteindelijke match met een kandidaat en diens verwachtingen.

Werkzekerheid primeert

Sinds september 2017 is het aantal zoekopdrachten naar groene jobs met de helft toegenomen. Maar jaar na jaar werd die interesse bij werkzoekenden kleiner. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal zo goed als gelijk gebleven (nauwelijks 8% meer). «In tijden van crisis zijn wellicht andere factoren dan duurzaamheid doorslaggevend bij het zoeken naar een job, zoals werkzekerheid. Toch is het opvallend hoe dit afsteekt tegen de extra nadruk die werkgevers blijven leggen op hoe ‘groen’ een job is», besluit Vissers.