«Een lager minimumloon kan jongeren helpen op de arbeidsmarkt»

Sommige landen hebben gekozen voor een lager minimumloon voor jongeren. «Een goed idee», vindt Ivan Van De Cloot, econoom aan het Itinera Institute.

U vindt een algemeen minimumloon geen goed idee?

«Ik vind het een goed idee om na te denken over een lager minimumsalaris voor jongeren. Verschillende studies tonen immers aan dat zij hun hele verdere carrie?re de gevolgen kunnen dragen van een te trage toegang tot de arbeidsmarkt. Alleen vinden ze vaak moeilijk een eerste baan, omdat ze nog volop vaardigheden moeten verwerven. Een lager minimumloon kan hen helpen een plaatsje te veroveren op de arbeidsmarkt. Het probleem is dat een hoge sociale bescherming voor wie een job heeft in het nadeel kan werken van wie werkloos is. Dat soort egoi?sme moeten we absoluut vermijden.»

Maak je die jongeren daar niet net kwetsbaar door?

«Zo'n maatregel kan worden aangevuld met sociale bijstand. En het is niet de bedoeling dat tot in de eeuwigheid te rekken. In Nederland kennen ze een degressief systeem, met een minimumloon dat stijgt tussen 16 en 23 jaar. Daarna gaat de werknemer over naar een normaal regime. Dat lijkt me een intelligent systeem.»

U stelt het minimumsalaris dus niet in vraag?

«Nee. Een minimumloon creëert vraag en dus werkgelegenheid. Elk land dat het zich kan veroorloven, heeft de plicht het te doen. De invoering van een minimumloon in Duitsland, een land met een groot handelsoverschot, is in elk geval een stap in de juiste richting.»

(CG)