«Een innovatie bij Colruyt Group? Daar zitten wij achter»

«Een innovatie bij Colruyt Group? Daar zitten wij achter»

De lijst vacatures van directeur BP&S Peter Vanbellingen (48) is lang. Zijn directie Business Process & Systemen (BP&S) is dan ook fors gegroeid de afgelopen jaren. In België werken er bij BP&S een kleine 1.000 mensen, plus een 350 externe medewerkers met specifieke expertise of om piekmomenten op te vangen. De eigen onderneming in India telt 385 mensen. In Frankrijk werken er een veertigtal.

Samen zijn ze verantwoordelijk voor de meest innovatieve processen bij alle merken binnen Colruyt Group en ook voor de dagelijkse uitbating van alle applicaties en systemen.

“We inspireren hele Colruyt Group”

“We spelen een grote rol bij bijna alle projecten binnen Colruyt Group”, zegt Peter Vanbellingen. “Zeker nu het belang van technologie enorm groeit binnen retail. Zo inspireren we andere afdelingen met innovatieve inzichten en ideeën, tonen we aan wat mogelijk is en beslissen we welke zaken we toepassen of waarrond we experimenten opzetten.”

In 2016 werkte BP&S aan ongeveer 650 projecten. Bijvoorbeeld het nieuwe hoogbouwmagazijn in Lessines, de verhuis naar het nieuwe distributiecentrum voor Okay en Bio-Planet, het gemeenschappelijke e-commerceplatform voor Dreambaby, Collishop en Dreamland, enzovoort.

“Onze identiteit en expertise zijn cruciaal”

In de toekomst zal dit aantal projecten hoog blijven. “We blijven alle bestaande systemen beheren. Daarnaast kiezen we voor vernieuwingen en nieuwe projecten uit de overvloed aan technologieën.”

Maar de allergrootste uitdaging? De juiste en voldoende mensen vinden met de nodige expertise en die passen bij de waarden van Colruyt: respect, eenvoud, samenhorigheid, dienstbaarheid, geloof, hoop, ruimte, moed en kracht.

“Ik vind het knap hoe iedereen hier voor hetzelfde doel werkt”, besluit Peter. “Onze mensen engageren zich, voelen zich betrokken en passen zich aan de noden van onze organisatie aan. Tegelijkertijd maken ze als individu het verschil. Ze voelen de impact van hun job.”


3 kenmerken van een echte Colruyt Group-medewerker

Eigen initiatief

Medewerkers kunnen zelf opportuniteiten spotten en aankaarten. Voorstellen worden bekeken.

Respect werk-privé

Op het werk wordt gewerkt. Thuis niet. Colruyt Group-medewerkers en managers respecteren deze scheiding strikt.

Doorgroeien

Iedereen kan interne mogelijkheden bekijken en aangeven als hij of zij wil veranderen.


Ellen Van Giel, 50

Business Process Analyst

“Ik beleef vandaag veel plezier aan mijn job. Het is uitdagend om concrete projecten uit te werken die onze klanten vooruithelpen en onze business doen groeien. Hiervoor ben ik in voortdurend overleg met betrokkenen.”

 

Kenny Caekebeke, 31

Solution Business Architect

“Ik ben voortdurend op zoek naar innovatie, vooral op het gebied van processen, informatie en organisatie. Naast de uitdagingen in mijn job apprecieer ik de visie van Colruyt Group rond de scheiding tussen werk en privé, en de mogelijkheid om hier een aangename balans in te vinden.”

 

Kristel Peirsman, 46

Project Manager BP&S

“Ik vind het motiverend om mee te werken aan strategische projecten, met enorm veel afwisseling en veel overleg binnen Colruyt Group. In mijn projecten focus ik graag op mijn mensen. Wanneer zij zich goed voelen, volgen de resultaten vanzelf.”


Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner Colruyt Group.