Eén derde van werknemers ziet technologie als bron voor extra jobs

Eén derde van werknemers ziet technologie als bron voor extra jobs
Foto Unsplash

De mythe dat heel wat werknemers sceptisch tegenover moderniseringen staan, is van de baan. De Belgische werknemer is eerder pro. Meer dan een derde of 35,6% om precies te zijn ziet extra banen ontstaan bij zijn of haar werkgever na de integratie van nieuwe technologieën. Maar de werknemers zien door de digitalisatie nog meer kansen voor zichzelf. Volgens 65,2% kunnen ze bijleren en bijna de helft (47%) ziet mogelijkheden om door te groeien. Net iets meer dan de helft (52,1%) beschouwt de technologische toekomst als extra uitdagend. Slechts een kleine minderheid vindt de ontwikkeling nefast voor groeikansen (15,5%) en leermogelijkheden (9,5%).

«Technologie op de werkvloer vervangt doorgaans routinetaken», zegt professor Ans De Vos van de Antwerp Management School. «Daardoor komt er binnen de job meer ruimte vrij voor andere, vaak meer uitdagende taken. Volgens ons onderzoek beleven ook heel wat werknemers dat op deze manier. Dit gaat in tegen het doemdenken waarover je vaak leest als het om de invloed van technologie op de werkvloer gaat. Alleen is het wel belangrijk dat werkgevers die groeikansen ook aanstippen bij hun medewerkers.»

En wat doet de komst van nieuwe technologieën met wat er effectief dagelijks op de werkvloer gebeurt? 44,3% van de Belgische werknemers zag het takenpakket grondig veranderen. Wat min of meer aansluit bij de 52,1% die digitalisering als een extra uitdaging zien. Meer dan één Belgische werknemer op vier verwacht nog grote herschuivingen in zijn of haar takenpakket in de toekomst. Slechts 6,8% ziet geen nieuwe taken aan zijn of haar jobinvulling worden toegevoegd.

Meer stress?

Extra stress linkt 42,6% niet aan het invoeren van nieuwe technologie, meer nog, 23,4% van de bedienden vindt dat dit een positieve invloed heeft op de stress die hij of zij dagelijks op het werk ervaart. Toch moeten werkgevers ook attent blijven. Iets meer dan één op de drie Belgische bedienden krijgt met extra stress te maken door nieuwe technieken.

«Er is een dunne lijn tussen meer uitdaging en groeikansen of meer stress ervaren», legt professor De Vos uit. «Stress ontstaat bij technologische veranderingen vaak door angst of onzekerheid en twijfels of men de nieuwe taken wel aankan. Bij technologische aanpassingen is het daarom belangrijk om sterk in te zetten op opleiding zodat medewerkers leren om te gaan met de nieuwe technologie en ook met de nieuwe taken of verantwoordelijkheden die dit mogelijk met zich meebrengt. Bedrijven moeten dus verder kijken dan enkel een opleiding gericht op het beheersen van de nieuwe technologie.»