Diverse teams moeten pensioen babyboomers opvangen

Diverse teams moeten pensioen babyboomers opvangen

Werkgevers maken zich zorgen dat de diversiteit op de werkvloer een deuk zal krijgen, nu de befaamde generatie babyboomers binnenkort op pensioen gaat. Bijna negen op de tien geven aan zich zorgen te maken over de kennis die verloren dreigt te gaan met hun vertrek. Eén op de drie werkgevers gaat zelfs zo ver dat ze het een zeer grote bedreiging noemen.

«De vergrijzing van de bevolking is een feit. Daarbij komt dat de babyboomersgeneratie een kapitale bron van kennis en know how is. Het is dan ook niet meer dan normaal dat dit thema de Belgische bedrijven bezig houdt. Het is essentieel goed te anticiperen op de uitstroom van babyboomers, zowel op micro- als op macroniveau. Op korte termijn kunnen er problemen de kop op steken bij het vinden van (gepast) personeel. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de werkgevers om de juiste maatregelen voor deze golf aan vertrekken», zegt Joël Poilvache, Director bij Robert Half.

Jong en oud in één team

Hoe bereiden de Belgische werkgevers hun organisatie voor en hoe gaan ze met de golf aan pensioenen om? Zo'n 97% van de ondervraagde managers onderstrepen dat ze belangrijke stappen nemen om kennisverlies te vermijden. Zo creëren ze vooral gemengde departementen, die uit werknemers van verschillende generaties bestaan (57.5%). Er worden ook opleidingen georganiseerd (53%) of er wordt werk gemaakt van mentorprogramma's waarbij seniorprofielen juniors coachen (38%).

«Deze cijfers benadrukken nog maar eens het belang van levenslang leren. Om zich voor te bereiden op het vertrek van de babyboomers, is het belangrijk om werknemers voortdurend nieuwe dingen aan te leren. Bedrijven kunnen zo werknemers zo lang mogelijk bij zich houden, maar ook nieuwe talenten aantrekken die de jobs van de babyboomers overnemen», zegt Poilvache.

«Dit veronderstelt dat bedrijven – om competitief te blijven – zich ook moeten aanpassen naar de verwachtingen en gewoontes van de nieuwe generaties die hun intrede zullen maken op de arbeidsmarkt. De verwachtingen en de eisen van die nieuwe werknemers zullen niet langer dezelfde zijn als wat de werkgevers tot op heden gewoon zijn. We denken hierbij vooral aan de stijgende vraag naar flexibiliteit en een echte match tussen het profiel van de sollicitant en de bedrijfscultuur», aldus Poilvache.