Digitale technologie voor minder CO2

Digitale technologie voor minder CO2
Belga / B. Doppagne

Dankzij allerhande digitale technologieën kan de uitstoot in de vier meest CO2-intensieve sectoren van het land met 10,4 tot 13,3 megaton CO2 dalen. Het gaat volgens Agoria om 30% van de Europese reductiedoelstelling voor ons land. Welk van beide cijfers gerealiseerd wordt, hangt van de van de ’snelheid’ van de digitalisering. «De klimaatvraag is een ongeziene Belgische opportuniteit», aldus Agoria-CEO Bart Steukers.

Veel potentieel in industrie

Agoria stelde de studie ‘Digital4Climate’ op in samenwerking met consultancybedrijf Accenture. De cijfers vloeien voort uit vijftien digitale oplossingen in de vier sectoren. Dat zijn industrie, gebouwen, mobiliteit en logistiek en ten vierde de energiesector. In de industrie is er het grootste potentieel met oplossingen als robotisering, proactief onderhoud of meer gebruik van simulaties en analyses, bijvoorbeeld in de machinebouw. Er is voor de sector sprake van een CO2-uitstootreductie van 10 tot 12,3%.

De bouwsector kent de grootste CO2-voetafdruk. Via slim gebouwbeheer of meer voorafgaande modellering bij de bouw zelf zou de CO2-uitstoot 8,3 tot 10,8% lager kunnen. Bij mobiliteit en logistiek is er sprake van 10,6 tot 14,2% reductie via pakweg meer thuiswerk, intelligente verkeerssystemen of autonome schepen op de waterwegen.

Energiesector

Digitalisering kan voorts bijvoorbeeld de productie van hernieuwbare energie verhogen alsook de capaciteit van het elektriciteitsnet. Het digitale kan een ‘katalysator’ zijn voor de groene energietransitie, het laat bijvoorbeeld een flexibel netbeheer toe. Digitale technologie heeft het potentieel om de productie van hernieuwbare energie met ruim 7% te verhogen. Vooral bij windenergie is er hier winst mogelijk. Alles samen kan de energiesector volgens de auteurs 12 tot 14,5% emissiereductie realiseren.