De FOD Financiën, een flexibele werkgever

De FOD Financiën, een flexibele werkgever

1. Werken «waar je wil»

Elke medewerker die dat wil, kan, als zijn functie het toelaat, tot maximum drie vijfde van zijn arbeidsregeling telewerken. Zo kan, bijvoorbeeld, een afspraak met de hersteller van de wasmachine gewoon doorgaan omdat de medewerker thuis zijn dossiers zal afwerken.

Het is ook mogelijk om te werken in een satellietkantoor. Dat is een kantoor van de FOD Financiën (of van een partner-FOD) dicht bij de woonplaats. Momenteel zijn er 425 plaatsen beschikbaar in 75 kantoren over het hele land.

2. Werken «wanneer je wil»

Naast het traditionele priksysteem bestaat bij de FOD Financiën een veel flexibelere variabele arbeidstijd. Niet meer nodig om te prikken: de medewerker beheert zijn tijd zoals hij het wil zolang hij zijn doelstellingen, bepaald in overleg met zijn chef, haalt en de dienstverlening naar de burger wordt gegarandeerd. Elk personeelslid kan vrij kiezen voor het arbeidstijdsysteem dat hem het best past.

3. SportOnJob, BoxOnJob en Kids' Days

De FOD Financiën ondersteunt de flexibiliteit ook op andere manieren. Dankzij SportOnJob kan tijdens de middag stevig gesport worden, samen met de collega's. De Kids' Days (kinderopvang tijdens de grote vakanties) en BoxOnJob (levering van persoonlijke pakjes op kantoor) zijn pilootprojecten die momenteel in Brussel beschikbaar zijn.


Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner FOD Financiën.