"Clinton won naar alle normale maatstaven"

"Clinton won naar alle normale maatstaven"

"Naar alle normale maatstaven heeft Hillary Clinton het debat duidelijk gewonnen." Tot dat verdict komen verschillende opiniemakers die de New York Times heeft samengebracht om het eerste presidentiële debat tussen Clinton en Donald Trump te beoordelen. Maar ook: "Er was sprake van een fundamentele asymmetrie, want de verschrikkelijke waarheid was dat één van de deelnemers niets eerlijk te bieden had." "Trump maakte fouten, was inconsistent en incoherent. Hij maakte geen gedenkwaardige indruk, behalve misschien bij zijn pleidooi voor 'law and order'", zo vat columnist Thomas Edsall samen op de website van de krant. "Trumps zwakheden waren opgebouwd uit verwarde zinsbouw, irritante onderbrekingen en weinig respect voor de pogingen van moderator Lester Holt om het debat vooruit te laten gaan. Clinton was daarentegen coherent en bouwde op feiten, en ze maakte duidelijk haar punt."

Volgens collega-columnist Ross Douthat won Trump de eerste 25 minuten van het debat. "Hij was te roeperig, gedroeg zich te veel als een bullebak en was te gebrand om te onderbreken, maar hij trok het thema handel wel naar zich toe waar Hillary Clinton onwennig en in het defensief bleef", besluit hij. "En dat terwijl hij bovendien zijn sterkste campagnepunt maakte: zijn tegenstrever linken aan elke fout en teleurstelling van het establishment."

"Maar toen kwam de rest van het debat", vervolgt Douthat. Clinton herpakte zich terwijl Trump steken liet vallen. "Ze haalde doeltreffend uit naar zijn zwakheden en haar voorzichtige politieke antwoorden waren geruststellend in vergelijking met zijn solistisch gewouwel."

"Clinton won het debat dus op punten", besluit Douthat. "Maar wat ze niet deed, was Trump tot een echte inzinking drijven of hem knock out slaan met een echt verwoestende aanval." Voor opiniemaker Gail Collins heeft Trump wel duidelijk verloren. "Er was wat speculatie dat spreken in volzinnen voldoende was voor Trump om de verwachtingen te overtreffen. Als dat de maatstaf was, dan deed hij het goed", sneert ze nog.

bron: Belga