Check jezelf. Heb je nu al de competenties van de toekomst?

Check jezelf. Heb je nu al de competenties van de toekomst?

De trends in de zorg?

Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen nood aan zorg. En dat terwijl er een tekort is aan mensen die opgeleid zijn om te zorgen. Daarenboven speelt de zorg zich steeds minder af binnen de muren van een zorgorganisatie. De vraag naar thuiszorg neemt toe omdat mensen langer thuis blijven en kiezen voor woonvormen zoals service– en kangoeroewoningen.

Hulpbehoevenden worden kritische zorgconsumenten die zelf op zoek gaan naar informatie via het internet. Zowel patiënten als zorgorganisaties laten zich steeds vaker bijstaan door digitale tools en robots, waarbij technologie opduikt in de omgeving, helpt of zelfs taken overneemt.

Kwaliteiten waarmee je in de zorg aan de slag kunt?

Kan je om met deze trends? Kruis jouw competenties aan.

  • Empathie voor je medemens. «Heel veel mensen willen zorgen voor anderen», zegt Michiel Bonte, manager zorg en onderwijs bij VDAB. «Deze intrinsieke motivatie is heel belangrijk voor wie in de zorg wil werken.»
  • Communicatieve ingesteldheid. Dit gaat verder dan goed kunnen praten. «In de zorg moet je kunnen luisteren en tussen de regels de behoeften van mensen lezen. Je moet mensen kunnen inschatten. Maar opgelet! Steeds meer word je geconfronteerd met mondige burgers die weten wat ze willen. Hoe communiceer je met hen?»
  • Kunnen samenwerken in een complexe omgeving waarin mensen zich laten omringen door verschillende personen: zorgprofessionals, mantelzorgers en familieleden die taken op zich nemen.
  • Flexibiliteit om je in te passen in wisselende uren, verschillende situaties en zorgbehoevenden met elk hun eigen noden. «Ouderen hebben andere zorg nodig dan mensen met een handicap», zegt Michiel. «Je werkt ook voor mensen die chronisch ziek zijn. Er zijn daarnaast palliatieve situaties en het belang van geestelijke gezondheidszorg komt meer en meer in beeld. Onderschat niet welke mentale flexibiliteit je hiervoor aan de dag moet leggen.»
  • Sterk zijn in plannen en organiseren. «Deze vaardigheden maken flexibel werken mogelijk gedurende een lange periode zonder dat je jezelf opbrandt.»
  • Digitale vaardigheden worden onmisbaar. Denk aan geautomatiseerde hulpmiddelen zoals zorgrobots en tilliften, de aanwezigheid van domotica in woningen, de ondersteuning van smartphones bij revalidaties, het monitoren van bijvoorbeeld de bloeddruk of diagnoses en de digitale administratie en communicatie tussen de zorgverstrekkers.
  • Bereid zijn om bij te leren. «Met deze ingesteldheid hoef je niet alle vaardigheden vandaag al te bezitten», zegt Michiel. «Je kunt via een gevarieerd opleidingsaanbod aan jezelf werken.»

Weet je nog niet of de zorg iets voor jou is? Dan kan je via een kort inleefmoment de zorg en een specifieke sector verkennen.

www.ikgaervoor.be/inleefmomenten