Boomverzorging: een mix van denkwerk, actie en natuurpracht

Boomverzorging: een mix van denkwerk, actie en natuurpracht

Met hun soms imposante grootte en eeuwenoude leeftijd lijken bomen vaak onaantastbaar. Toch kan een boom tijdens verschillende levensfasen heel wat verzorging en onderhoud gebruiken. Professionele boomverzorgers zorgen er bijvoorbeeld voor dat een boom mooi en gezond kan groeien en komen in actie wanneer de boom te kampen heeft met ziektes en plagen.
Boomverzorgers kennen we soms ook als ‘boomchirurgen', maar die term is verouderd. Boomchirurgen gebruikten vroeger ingrijpende technieken om beschadigde en gewonde bomen te behandelen. Zo goten ze ter versteviging beton in holtes, gebruikten ze ijzeren staven en stalen kabels en zaagden ze rotte delen weg. Deze methoden zijn echter compleet achterhaald en hadden veeleer een averechts effect. Men spreekt vandaag daarom liever van ‘boomverzorging' in plaats van ‘boomchirurgie'.


Wat doen boomverzorgers?


Moderne boomverzorgers houden zich niet enkel bezig met de genezing van beschadigde en zieke bomen, al behoort ook dat tot het takenpakket. Boomverzorging kan beginnen bij de keuze van de juiste boomsoort en een correcte aanplanting. Eens in de grond kunnen bomen om allerlei redenen soms een snoeibeurt gebruiken. Daarvoor hijst een boomverzorger zich in een klimgordel of stapt die op een hoogtewerker, kettingzaag in de hand. Ten slotte is er soms geen andere oplossing dan een boom om veiligheidsredenen te kappen of te vellen. Een boomverzorger doet dat op een professionele én veilige manier.


Boomverzorger is met andere woorden een uitdagend en veelzijdig beroep waarbij je veel buiten vertoeft, omgeven door de schoonheid van een groen bladerdak. Voel je het kriebelen? Verschillende organisaties bieden een opleiding tot boomverzorger aan waarmee je een European Tree Worker-certificaat kunt halen. Die opleiding duurt normaal gezien twee jaar en behelst zowel theorie als heel wat praktijk. In principe kan iedereen zonder veel voorkennis boomverzorger worden, maar goeie zintuiglijke en technische vaardigheden zijn een must. Wie hoogtevrees heeft, denkt daarentegen beter twee keer na.