Bedrijven willen iets doen aan stress door woon-werkverplaatsing

Bedrijven willen iets doen aan stress door woon-werkverplaatsing

De ondernemingen voelen volgens Hudson aan dat werknemers steeds meer belang hechten aan mobiliteitsoplossingen op maat en hopen de personeelstevredenheid te verhogen door een concreet mobiliteitsplan in te voeren. Zo is 38% van de bevraagde organisaties al intensief bezig met het mobiliteitsvraagstuk en belooft 46% bijkomende inspanningen te doen bovenop de wettelijke verplichtingen.

Opvallend is dat 82% van de organisaties inzet op duurzame alternatieven voor hun werknemers. Hierbij focust de meerderheid op de fiets (fietsenstalling, douches, fietsleasing, fietsvergoeding) en het openbaar vervoer. Ongeveer een derde van de bedrijven stimuleert ook georganiseerd gemeenschappelijk vervoer door carpooling of een bedrijfsbus.