Beata Niedbalska: Hoofdinspecteur in het wijkcommissariaat Nieuw Gent

Beata Niedbalska: Hoofdinspecteur in het wijkcommissariaat Nieuw Gent

Binnen de wijkdienst Nieuw Gent ben ik teamleider van het gerechtelijk team en de maatschappelijke recherche . Binnen deze functie coach ik onder andere maatschappelijke rechercheurs die onder voorwaarde vrijgekomen burgers opvolgen. Ik organiseer en leid ook verschillende gerechtelijke acties. Daarnaast begeleid ik ook de bevoegde jeugdinspecteur van ons commissariaat. Hij behandelt complexe dossiers van minderjarigen. Tenslotte ben ik ook verantwoordelijk voor het personeelsbeheer van mijn team.

Het traject dat aan deze functie voorafgaat.

In 1993 ben ik naar België verhuisd. De eerste drie jaar heb ik veel tijd gestoken in de noodzakelijke integratie. Zo heb ik onder andere een opleiding Nederlands voor anderstaligen gevolgd aan de Universiteit Gent. In juli 1999, heb ik de opleiding voor wachtmeester aangevat in de Koninklijke Rijkswachtschool te Brussel. Na mijn opleiding ben ik vervolgens vanuit de algemene reserve gedetacheerd naar de cavalerie. Alvorens bij de politiezone Gent als wijkinspecteur aan de slag te gaan, heb ik in het communicatiecentrum in Gent en bij de grenscontrole op de luchthaven gewerkt. In 2007 heb ik deelgenomen aan de interne bevorderingsexamens voor hoofdinspecteur, waardoor ik de opleiding voor hoofdinspecteur mocht aanvatten. Na deze opleiding werd ik tewerkgesteld in het wijkzorgteam van de politiezone Gent. Vorig jaar heb ik mobiliteit gemaakt naar mijn huidige functie.

Wat spreekt je het meeste aan in je functie?

Leidinggeven trekt me het meeste aan omdat ik de mensen graag zie groeien en ontwikkelen. Ik ben trots dat ik hier een aandeel in heb. Het geeft me voldoening hulp te bieden aan collega's en burgers.

Waar zie jij je binnen 5 jaar?

Aangezien ik mijn huidige functie nog maar een jaar uitoefen, wil ik graag nog enkele jaren blijven. Maar, als er zich aantrekkelijke kansen voordoen, zal ik deze zeker niet weigeren! Zonder grote veranderingen in de interne organisatie van onze zone zal ik nog steeds op dezelfde plaats zijn.

Kom op 05 maart 2016 naar onze infodag die plaatsvindt in alle politiescholen. Informatie en inschrijving via jobpol.be

Wie? Beata Niedbalska Leeftijd? 44

Diploma? Hoger onderwijs

Functie?  Hoofdinspecteur in het wijkcommissariaat Nieuw Gent