Actiris wil mensen zonder papieren opleiden in knelpuntberoepen

Actiris wil mensen zonder papieren opleiden in knelpuntberoepen

Dat schrijft La Libre. De raad van bestuur van Actiris heeft eind januari een voorstel in die zin goedgekeurd. Brussels minister van Werk Didier Gosuin (DéFI) waarschuwt wel dat verblijfspapieren een federale bevoegdheid zijn, maar hij zal het voorstel bestuderen.

In een interne nota van Actiris staat te lezen dat het voorstel te kaderen is binnen de moeilijkheden die verschillende actoren op het terrein, zoals werkgeversorganisaties, vakbonden en OCMW's, meemaken. «We spelen onze rol van vertegenwoordiger van de Brusselse werkgelegenheid. We merken dat de vacatures voor knelpuntberoepen maar niet raken ingevuld, dus dit voorstel kan voor veel partijen een oplossing bieden», zegt Actiris-topman Gregor Chapelle aan La Libre. «Het is een redelijk gevoelig onderwerp, maar het wordt gesteund door alle sociale partners.»