In 2014 leefden 170.000 Vlaamse kinderen in kansarm gezin

In 2014 leefden 170.000 Vlaamse kinderen in kansarm gezin

In 2014 leefde 14 procent van de Vlaamse kinderen van 0 tot 17 jaar - of ongeveer 170.000 kinderen- in een kansarm gezin. Bijna één op de vijf Vlaamse kinderen leeft in een gezin dat zich geen week vakantie buitenshuis kan permitteren of dat een onverwachte uitgave van 1.000 euro niet aankan. Dat staat in de Vlaamse armoedemonitor 2016. Kinderen vormen een belangrijke aandachtsgroep in het Vlaamse armoedebeleid. De Vlaamse regering wil het aantal kinderen in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel tegen 2020 met de helft verminderen. Dat betekent dat het aantal kinderen onder de armoederisicodrempel tegen 2020 gedaald moet zijn tot maximaal 60.000.

Drie procent van de kinderen leven in een gezin dat moeilijk een aanvaardbare levensstandaard aankan (ze leven in "ernstige materiële deprivatie"). Dat aandeel is relatief laag, maar bij bijna één op de vijf Vlaamse kinderen kunnen ze zich thuis geen week vakantie buitenshuis veroorloven of kunnen de ouders een onverwachte uitgave van 1.000 euro niet aan.

60.000 Vlaamse kinderen onder de vijftien jaar hebben thuis geen geschikte plaats om huiswerk te maken. 50.000 kinderen kunnen zich niet af en toe nieuwe kleren veroorloven. 40.000 kinderen moeten het doen zonder fiets of ander buitenspeelgoed of kunnen geen vriendjes uitnodigen om te komen spelen.

Het armoederisico is groter bij kinderen die opgroeien in eenoudergezinnen, gezinnen waar weinig gewerkt wordt of waar geen van de ouders een diploma secundair onderwijs heeft, bij huurders en bij kinderen waarvan minstens één ouder geboren is buiten de EU.

bron: Belga