VMM gaat PFAS in lucht van omgeving 3M-site monitoren

VMM gaat PFAS in lucht van omgeving 3M-site monitoren
Belga / E. Lalmand

Tot op vandaag bestaat er zowel in Vlaanderen als in heel België nog geen wettelijk kader dat omschrijft hoeveel PFAS er in de lucht gemeten mag worden. Daarom heeft VITO, op basis van de normen van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), een tijdelijk toetsingskader opgesteld waarbij ervan wordt uitgegaan dat 20% van de totale blootstelling aan PFAS via de lucht gebeurt.

Uit de eerste resultaten blijkt alvast dat er in de omgeving van de Lantis-werf en de 3M-site hogere PFAS-concentraties worden gemeten in vergelijking met de gebieden die verderop gelegen zijn. Wel liggen alle gemiddelde gemeten waarden stuk voor stuk onder de tijdelijke toetsingswaarde. Al moet wel een kanttekening worden gemaakt, aangezien het in juli en augustus beduidend meer regende dan de vorige jaren.

Aanvullende maatregelen

Met het plaatsen van de verschillende monitoringstoestellen wil de Vlaamse overheid de hoeveelheid fijn stof in de lucht in de omgeving van de Oosterweelwerken permanent monitoren om zo te kunnen ingrijpen bij het overschrijden van een waarschuwings- of actiedrempel. Tegen eind dit jaar zouden die drempelwaarden vastgelegd moeten kunnen worden. Indien de actiedrempel wordt overschreden, zullen aanvullende maatregelen genomen worden, zoals extra beneveling van de gronden of zullen bepaalde activiteiten tijdelijk stilgelegd worden.

«Deze meetresultaten zijn erg belangrijk wanneer de toxicologen binnenkort de bloedstalen gaan analyseren. Naast blootstelling via voeding, grond of water, zijn inzichten omtrent de verspreiding van PFAS-deeltjes via de lucht van groot belang om nog doelmatiger conclusies te trekken over de impact van PFAS op de gezondheid», zegt Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering in de PFAS-problematiek.