‘Saphir’ brengt culturen samen in rusthuis

‘Saphir’ brengt culturen samen in rusthuis
Foto Korian

«Cultuursensitief wil zeggen dat we zowel in onze benadering van zorg als in onze infrastructuur en omkadering aandacht hebben voor waarden, gewoonten, cultuurverschillen en religie», legt Sophia Peeters, COO van uitbater Korian België, uit.

Bidden richting Mekka

Concreet betekent dit op vlak van infrastructuur dat er aparte gebedsruimtes voorzien zijn en er rekening gehouden wordt met hoe een moslim religie beleeft. In het gebouw hangen ook stickers met de richting van Mekka voor de bewoners die dat wensen. Binnen de omkadering wordt er halal gekookt en sluiten activiteiten aan op de gewoontes van inwoners. Zo zijn er bijvoorbeeld henna-workshops, maar cultuursensitief gaat ook in alle richtingen. Het betekent dat de traditionele bingo evengoed op het programma staat.

Sinds de opening in juni trokken al een 80-tal senioren in, waarvan een 55-tal personen van Belgische origine en de 25 anderen zijn mensen met een migratieachtergrond, vooral moslims van de eerste generatie. Anno 2022 bleek dit het juiste moment voor een cultuursensitief woonzorgcentrum.

«De geesten moesten rijp zijn voor het verhaal. Tien jaar geleden was een cultuursensitief woonzorgcentrum ‘not done’, terwijl vandaag dat kader wel bestaat en die discussie wel kan plaatsvinden», merkt Peeters.

Divers Laken

Het woonzorgcentrum ligt niet toevallig in Laken, een Brusselse gemeente met een diverse bevolking. Saphir wil een weerspiegeling zijn van de samenleving.

«In Laken is de moslimgemeenschap oververtegenwoordigd, daarom hebben we nu ook ingezet op die gemeenschap. We willen afspiegelen waar Laken voor staat. Als we dat morgen doen in een andere regio, zal dat misschien een andere invulling krijgen», verklaart de COO van Korian.

Er is nog plaats in het woonzorgcentrum voor nieuwe bewoners die zich in het inclusieve verhaal kunnen vinden of herkennen. Al wordt benadrukt dat er niet enkel aandacht is voor mensen met een migratieachtergrond, het gaat om het volledige inclusieve verhaal dat afgestemd is op verschillende overtuigingen.

«We noemen onze filosofie die van ‘positive care’, waar we uitgaan van ieder zijn behoeften, noden, wensen en levensverhaal. Daar zetten we hard op in», vertelt Peeters.

Taalbad tegen dementie

Zo is het niet vreemd dat je in het woonzorgcentrum zowel Nederlands, Frans als Arabisch te horen krijgt. «We proberen zoveel mogelijk elke keer de moedertaal van de bewoner te benaderen. We zien dat mensen met cognitieve problemen zoals dementie ook vaak terugkeren naar de moedertaal», zegt Peeters. «Dat wil daarom niet zeggen dat we ook vloeiend Spaans of Portugees spreken maar we doen ons best. Het lukt omdat ons personeelsbestand in Brussel ook heel divers is», besluit ze.