Waterkenners in Nederland alert op hoge waterstand Rijn

De waterstand in de Rijn bij Lobith, waar de stroom Nederland vanuit Duitsland binnenkomt, is zondag opgelopen tot ongeveer 14,00 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil). Volgens Rijkswaterstaat betekent dat dat per seconde ruim 6500 duizend kubieke meter water (6,5 miljoen liter water) Nederland in stroomt. Dinsdagavond zal de stand daar een piek bereiken, naar verwachting tot ongeveer 14,65 meter boven NAP. Normaal is 12 meter boven NAP gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich daar op voor. "Deze situatie komt eens in de vijf jaar voor" , aldus Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Hij zegt dat dit soort waterstanden geen probleem zullen vormen.

Rijkswaterstaat meldt dat vanuit het zogenoemde Watermanagement Centrum in Lelystad de waterstanden continu in de gaten worden gehouden. En er zijn al allerlei maatregelen genomen om rivierwater zo snel mogelijk af te voeren. Zo zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn-Lek getrokken. En bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.

Het hoge water trok zondag veel mensen naar buiten.

Bron: Belga